Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 2. april 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

90. Arealerhvervelse til vejtilslutning af nyt boligområde

Sagsnr.: 05.01.02-P20-9-17 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Arealerhvervelse til vejtilslutning af nyt boligområde

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.