Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 2. april 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

76. Ændring af styrelsesvedtægt for Herning Kommune

Sagsnr.: 00.22.04-A00-1-18 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Ændring af styrelsesvedtægt for Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  x

  x 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Kringelholt Nielsen

Sagsresume

Byrådet førstebehandlede den 5. marts 2019 udkast til ny styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægten har nu været behandlet i Beskæftigelsesudvalget og i Social- og Sundhedsudvalget.

Beskæftigelsesudvalget har godkendt ændringerne i styrelsesvedtægten. Social- og Sundhedsudvalget har godkendt ændringerne i styrelsesvedtægten, dog kunne Anne Marie Christensen ikke tiltræde indstillingen.

 

Baggrunden for ændringerne er, at der på det sociale område sker en kompetenceflytning af enkelte områder fra Social- og Sundhedsudvalget til Beskæftigelsesudvalget.

 

Styrelsesvedtægten skal efter Byrådets andenbehandling godkendes af Tilsynet.  

Sagsfremstilling

Som bilag er vedlagt udkast til ændret styrelsesvedtægt for Herning Kommune. I udkastet til styrelsesvedtægt er der foretaget følgende ændringer:

 

  • Udsatte- og misbrugsområdet foreslås flyttet til Beskæftigelsesudvalget, dog undtaget driften af Blå Kors Varmestue, Bethaniagade i Herning. Social- og Sundhedsudvalgets

kompetence indskrænkes tilsvarende på det nævnte område.

·

  • Mentor- og bostøtteopgaven efter lov om social service §§ 85 og 102 foreslås flyttet til Beskæftigelsesudvalget for de borgere, der ikke modtager pension. Social-

og Sundhedsudvalgets kompetence indskrænkes tilsvarende på det nævnte område.

 

Der henvises til styrelsesvedtægtens § 16 vedrørende Social- og Sundhedsudvalget og § 17 vedrørende Beskæftigelsesudvalget.

 

Tidsplan for politisk behandling af ændringer i styrelsesvedtægt:

Tidsplan for politisk behandling i fagudvalgene og 2. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet:

 

12. marts 2019: Beskæftigelsesudvalget

13. marts 2019: Social- og Sundhedsudvalget

 

25. marts 2019: 2. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget

2. april 2019: 2. behandling i Byrådet

 

Primo april 2019: Styrelsesvedtægten fremsendes til godkendelse hos Tilsynet.

 

Politisk behandling:

Byrådet førstebehandlede den 5. marts 2019 udkast til ny styrelsesvedtægt.Beslutningen fra 1. behandlingen på mødet i Byrådet den 5. marts 2019 lyder som følger:

Indstillingen er tiltrådt. Anne Marie Christensen (udenfor parti), Lone Nielsen (udenfor parti) samt Ernst B. Knudsen (udenfor parti) kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Sagen blev behandlet i Beskæftigelsesudvalget den 12. marts 2019.

Beskæftigelsesudvalget godkendte ændringerne i styrelsesvedtægten.

 

Social- og Sundhedsudvalget behandlede sagen den 13. marts 2019.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte ændringerne i styrelsesvedtægten. Anne Marie Christensen kunne ikke tiltræde indstillingen.   

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at ændringer i Styrelsesvedtægt for Herning Kommune godkendes.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

  • Styrelsesvedtægt.udkast.06022019