Dagsordener og referater

Udvalg: Herning Byråd Konstituering
Mødedato: 9. december 2013
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-A30-3-13 Sagsbehandler: Mogens Petersen  

Valg af Byrådets formand 2014 - 17

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsfremstilling

Der skal foretages valg af Byrådets formand (borgmester) for 2014 - 2017, inklusive, i henhold til § 6, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse.

Beslutning

Mødeleder Johs. Poulsen, Det Radikale Venstre, foreslog Lars Krarup, Venstre som borgmester.

 

Lars Krarup blev enstemmigt valgt som Byrådets formand 2014-2017.

 

Johs. Poulsen bad herefter Lars Krarup lede den resterende del af mødet.

 

Sagsnr.: 00.22.04-A30-3-13 Sagsbehandler: Mogens Petersen  

Valg af Byrådets første og anden næstformand 2014 - 17

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsfremstilling

Der skal foretages valg af Byrådets første og anden næstformand (første og anden viceborgmester) for 2014 - 2017, inklusive, i henhold til § 6, stk. 4 og 5, i lov om kommunernes  styrelse og § 1, stk.2, i styrelsesvedtægten for Herning Kommune.

 

Det er oplyst, at der er indgået politisk aftale om, at posterne fordeles mellem partierne og besættes således:

 

V: 1. viceborgmester Kent Falkenvig

 

O: 2. viceborgmester Dennis Flydtkjær

Beslutning

Det er besluttet, at

 
1. viceborgmester er Kent Falkenvig fra Venstre og
 

2. viceborgmester er Dennis Flydtkjær fra Dansk Folkeparti.

 

Sagsnr.: 00.22.04-A30-3-13 Sagsbehandler: Mogens Petersen  

Valg af medlemmer til Herning Byråds Økonomi- og Erhvervsudvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsfremstilling

Der skal foretages valg af medlemmer til Herning Byråds Økonomi- og Erhvervsudvalg 2014 - 2017, inklusive, i henhold til §§ 17 og 18 i lov om kommunernes styrelse og § 10, stk. 1, i styrelsesvedtægten for Herning Kommune.

 

Det er oplyst, at der er indgået politisk aftale om, at posterne fordeles mellem partierne og besættes således:

 

V. Borgmesteren (skal være medlem og formand ifølge lov om kommunernes styrelse)

A. Finn Stengel Petersen

V. Søren Green

V. Joan Hansen

V. Dann Karlsen

B. Johs. Poulsen

O. Dennis Flydtkjær

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget sammensættes som beskrevet:

 

V. Borgmester Lars Krarup

A. Finn Stengel Petersen
V. Søren Green
V. Joan Hansen
V. Dann Karlsen
B. Johs. Poulsen
O. Dennis Flydtkjær

 

Sagsnr.: 00.22.04-A30-3-13 Sagsbehandler: Mogens Petersen  

Valg af medlemmer til Herning Byråds stående udvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Valg af medlemmer til Herning Byråds 7 stående udvalg for perioden 2014 - 2017, inklusive.

Sagsfremstilling

Valget sker i henhold til §§ 17 og 19 i lov om kommunernes styrelse og §§ 13 - 19 i styrelsesvedtægten for Herning Kommune.

 

Det er oplyst, at der foreligger politisk aftale om, at posterne fordeles mellem partierne og besættes således, idet bemærkes, at udvalgene vælger formand og næstformand som aftalt:

 

Teknik- og Miljøudvalget:

 

A. Finn Stengel Petersen (formand)

V. Kent Falkenvig (næstfformand)

V. Jens-Bernhard Knudsen

V. Anne Marie Søe Nørgaard

V. Johannes Videbæk

O. Erling Petersen

K. Karlo Brondbjerg

 

Byplanudvalget:

 

V. Ulrik Hyldgaard (formand)

A. Knud Nielsen (næstformand)

V. Anders Madsen

V. Torben Clausen

V. Anne Mette Bang Rasmussen

B. Johs. Poulsen

Ø. Jørn Vedel Eriksen

 

 

Børne- og Familieudvalget:

 

V. Dorte West (formand)

F. Peter Villadsen (næstformand)

V. Søren Peder Jensen

V. Ulrik Hyldgaard

V. Anne Mette Bang Rasmussen

A. Lone Nielsen

O. Kasper Ravn Fredensborg

 

 

Social- og Sundhedsudvalget:

 

V. Anne Marie Søe Nørgaard (formand)

K. Karlo Brondbjerg (næstformand)

V. Camilla Bøgelund Bech

V. Kent Falkenvig

V. Søren Green

A. Anne Marie Christensen

F. Peter Villadsen

 

 

Beskæftigelsesudvalget:

 

V. John Thomsen (formand)

Ø. Jørn Vedel Eriksen (næstformand)

V. Kent Falkenvig

V. Joan Hansen

V. Marianne Bjørn

B. Arulanantharajah Thillainadarasa

A. Knud Nielsen

 

Kultur- og Fritidsudvalget:

 

B. Johs. Poulsen (formand)

V. Natascha Joof (næstformand)

V. Anders Madsen

V. Ingelis Sander

V. Marianne Bjørn

O. Kasper Ravn Fredensborg

A. Lone Nielsen

 

Forebyggelsesudvalget:

 

K. Karlo Brondbjerg (formand)

V. Natascha Joof (næstformand)

A. Anne Marie Christensen

V. Johannes Videbæk

V. John Thomsen

Beslutning

De stående udvalg sammensættes som beskrevet:

 

Teknik- og Miljøudvalget:
 
A. Finn Stengel Petersen som formand
V. Kent Falkenvig som næstfformand
V. Jens-Bernhard Knudsen
V. Anne Marie Søe Nørgaard
V. Johannes Videbæk
O. Erling Petersen
K. Karlo Brondbjerg
 
Byplanudvalget:
 
V. Ulrik Hyldgaard som formand
A. Knud Nielsen som næstformand
V. Anders Madsen
V. Torben Clausen
V. Anne Mette Bang Rasmussen
B. Johs. Poulsen
Ø. Jørn Vedel Eriksen
 
 
Børne- og Familieudvalget:
 
V. Dorte West som formand
F. Peter Villadsen som næstformand
V. Søren Peder Jensen
V. Ulrik Hyldgaard
V. Anne Mette Bang Rasmussen
A. Lone Nielsen
O. Kasper Ravn Fredensborg
 
 

Social- og Sundhedsudvalget:
 
V. Anne Marie Søe Nørgaard som formand
K. Karlo Brondbjerg som næstformand
V. Camilla Bøgelund Bech
V. Kent Falkenvig
V. Søren Green
A. Anne Marie Christensen
F. Peter Villadsen
 
 
Beskæftigelsesudvalget:
 
V. John Thomsen som formand
Ø. Jørn Vedel Eriksen som næstformand
V. Kent Falkenvig
V. Joan Hansen
V. Marianne Bjørn
B. Arulanantharajah Thillainadarasa
A. Knud Nielsen
 
Kultur- og Fritidsudvalget:
 
B. Johs. Poulsen som formand
V. Natascha Joof som næstformand
V. Anders Madsen
V. Ingelis Sander
V. Marianne Bjørn
O. Kasper Ravn Fredensborg
A. Lone Nielsen

  

Forebyggelsesudvalget:
 
K. Karlo Brondbjerg som formand
V. Natascha Joof som næstformand

A. Anne Marie Christensen
V. Johannes Videbæk
V. John Thomsen

 

Sagsnr.: 00.22.04-A30-3-13 Sagsbehandler: Mogens Petersen  

Valg af medlemmer til udvalg, råd, nævn, bestyrelser m.m. som hovedregel for 2014 - 2017

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Byrådet skal vælge / udpege personer til en lang række poster i udvalg, råd, bestyrelser m.v., som fremgår af en fortegnelse.

Der foreligger efter det oplyste en politisk aftale om, hvilke partier der besætter de enkelte poster. Partierne er ved at besætte de poster, de har opnået ved aftalen.

 

Der er indgået politisk aftale om besættelse af posterne for så vidt angår Børn og Unge-udvalget, EnergiGruppen Jylland A/S og Herning Vand Holding A/S, herunder formandsposter.

Sagsfremstilling

Der skal ske valg i henhold til § 17, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse af medlemmer og stedfortrædere m.v. til udvalg, kommissioner, råd, nævn, bestyrelser, repræsentantskaber m.v., alt i henhold til den foreliggende fortegnelse, samt godkendelse af, at de i fortegnelsen anførte partier - angivet ved partiets bogstav - besætter pladser, der bliver ledige i byrådsperioden, som angivet i fortegnelsen.

 

Fortegnelsen er fortsat til partipolitisk drøftelse og forventes behandlet endeligt i Byrådets førstkommende ordinære møde den 28. januar 2014.

 

Fortegnelsen vil blive udsendt elektronisk i sin foreløbige form fredag den 6. december 2013.

 

Beslutning

Der sker udpegning i overenstemmelse med den fremlagte fortegnelse, der er udsendt til Byrådet den 6. december 2013.  

Der afventes tilbagemeldinger om øvrige udpegninger.

 

Det godkendes, at de i fortegnelsen anførte partier - angivet ved partiets bogstav - besætter pladser, der bliver ledige i byrådsperioden, som angivet i fortegnelsen.

 

Sagsnr.: 00.22.00-P19-1-13 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Fastsættelse af vederlag til udvalgsformænd, næstformænd og udvalgsmedlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 x

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Alle byrådsmedlemmer modtager et fast vederlag for byrådsarbejde. Beløbet er akutelt 79.665 kr. årligt. Hvis der er hjemmeboende børn under 10 år udbetales et tillæg på 13.270 kr. årligt, uafhængigt af antallet af børn.

 

Udover disse faste vederlag modtager et byrådsmedlem vederlag for de poster, vedkommende har i udvalg. Det er Byrådet selv, der fastsætter vederlagenes størrelse. Der er fastsat et loft for den samlede mængde vederlag, der kan fordeles. Der er foreligger her et forslag til fastsættelse af vederlag, hvor den samlede ramme fordeles fuldt og helt. Forslaget har været i høring hos gruppeformændene, der ikke har haft bemærkninger til fordelingen.

Sagsfremstilling

Alle lokalt fastsatte vederlag beregnes som en procent af borgmesterens vederlag. En borgmesters vederlag bestemmes af Økonomi- og Indenrigsministeriet og afhænger af indbyggertallet i kommunen. Der kan maksimalt rådes et beløb svarende til 330 % af borgmesterens vederlag. Herning Kommunes borgmester modtager pr. 01. januar 2014 et vederlag på 826.000 kr. årligt.

 

Nye regler har gjort det muligt at give vederlag til udvalgenes næstformænd samt til 2. viceborgmesteren. Den samlede sum til fordeling er uændret.

 

Med afsætning i Herning Kommunes praksis og gældende regler foreslås følgende vederlag for byrådsperioden 2014 - 2017:

 

1. og 2. Viceborgmester 

Det samlede vederlag til viceborgmestrene kan maksimalt være 10 %. Det indstilles, at de to viceborgmestre deler ligeligt med 5 % til hver.

 

Udvalgsformændene

 

Beskæftigelsesudvalget
22,5 %
Byplanudvalget
22,5 %
Børne- og Familieudvalg
22,5 %
Børn- og Ungeudvalget
15 %
Forebyggelsesudvalget
10 %
Kultur- og Fritidsudvalget
22,5 %
Social - og Sundhedsudvalget
22,5 %
Teknik- og Miljøudvalget
22,5 %

  

 

Udvalgenes næstformænd 

Beskæftigelsesudvalget
5,75 %
Byplanudvalget
5,75 %
Børne- og Familieudvalg
5,75 %
Forebyggelsesudvalget
4,00 %
Kultur- og Fritidsudvalget
5,75 %
Social - og Sundhedsudvalget
5,75 %
Teknik- og Miljøudvalget
5,75 %
Økonomi- og Erhvervsudvalget
6,50 %

   

Udvalgsmedlemmer

 

Beskæftigelsesudvalget
3,15 %
Byplanudvalget
3,15 %
Børne- og Familieudvalg
3,15 %
Børn- og Ungeudvalget
2,00 %
Forebyggelsesudvalget
2,00 %
Kultur- og Fritidsudvalget
3,15 %
Social - og Sundhedsudvalget
3,15 %
Teknik- og Miljøudvalget
3,15 %
Økonomi- og Erhvervsudvalget
4,50 %

 

Ny bestemmelse sikrer, at der udbetales et forholdsmæssigt vederlag til suppleanter, der indkaldes til møde i Børne- og Ungeudvalget. Det foreslås, at Byrådet vedtager, at suppleantens vederlag for mødedeltagelse ikke kan være mindre end den almindelige diætssats, pt. 395 kr.

 

 

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Et byrådsmedlem kan vælge at modtage tabt arbejdsfortjeneste. I såfald nedsættes det faste vederlag med 20.000 kr. til 59.665 kr. Valget træffes en gang årligt inden 1. januar. Valget for 2014 skal dog først være truffet inden 1. februar 2014.

 

Når man har valgt at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, skal man dokumentere sit tab af arbejdsindtægt. Der udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i byråds- og udvalgsmøder m.m, nærmere defineret i kommunestyrelseslovens § 16, stk. 1, litra a-e. Udover almindelige byråds- og udvalgsmøder er der ret til erstatning for:

 

 • deltagelse i møder vedr. hverv, man er udpeget til af Byrådet, dog ikke Ældrerådet

 • deltagelse i kurser, konferencer, årsmøder og orienteringsmøder m.v, der af Byrådet eller Økonomi- og Erhvervsudvalget anses for at have betydning for ens kommunale erhverv

 • deltagelse i byrådsseminarer, f.eks. introduktionsseminar, budgetseminarer og mv.

 

 

Herudover afgør Byrådet i hvilket omfang et hverv kan begrunde udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Det foreslås, at der kan udbetales tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse som følger:

 

 • Møder og seminarer i regi af KL, når byrådsmedlemmet ikke er vederlagt for hvervet fra anden side

 • Møder og forhandlinger med andre offentlige myndigheder

 • Deltagelse i borgermøder, besigtigelser og lign. efter anmodning fra udvalg eller byråd

 • Studieture i regi af byråd og udvalg.

 

Det er en forudsætning for at få erstatning, at der ikke ydes kompensation fra anden side. Der er fastsat loft over erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Erstatningen kan pr. dag maksimalt udgøre 1.975 kr. (2013-niveau), svarende til 5 gange det almindelige diætbeløb (395 kr. i 2013).  

 

  

Øvrige honorarer, Herning Vand Holding A/S og datterselskaber

Der er praksis for at fastlægge vederlaget til bestyrelsen for Herning Vand Holding A/S i forbindelse med vederlagsstrukturen iøvrigt. Vederlaget må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt og skal være forsvarligt ift. koncernens økonomiske forhold.

 

Det foreslås, at der ydes vederlag til formanden for bestyrelsen på 80.000 kr. årligt. Vederlag til næstformanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer 10.000 kr. årligt.

 

Bestyrelsesmedlemmerne i holdingselskabet er tillige bestyrelsesmedlemmer i koncernens to datterselskaber, Herning Vand A/S og og Herning Rens A/S uden særskilt vederlæggelse.  

 

Det er formelt ledelsen i selskabet, der under ansvar for generalforsamlingen, dvs. byrådet, fastsætter vederlaget i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten.

Beslutning

Vederlagene til 1. og 2. viceborgmester, til udvalgsformænd og til udvalgsnæstformænd samt udvalgsmedlemmer godkendes, som beskrevet i sagen.

 

1. viceborgmesteren modtager 5 % af borgmestervederlaget.

2. viceborgmesteren modtager 5 % af borgmestervederlaget.  

 
Udvalgsformændene modtager som følger:
 

Beskæftigelsesudvalget
22,5 %
Byplanudvalget
22,5 %
Børne- og Familieudvalg
22,5 %
Børn- og Ungeudvalget
15 %
Forebyggelsesudvalget
10 %
Kultur- og Fritidsudvalget
22,5 %
Social - og Sundhedsudvalget
22,5 %
Teknik- og Miljøudvalget
22,5 %

  
 
Udvalgenes næstformænd modtager som følger:

 

Beskæftigelsesudvalget
5,75 %
Byplanudvalget
5,75 %
Børne- og Familieudvalg
5,75 %
Forebyggelsesudvalget
4,00 %
Kultur- og Fritidsudvalget
5,75 %
Social - og Sundhedsudvalget
5,75 %
Teknik- og Miljøudvalget
5,75 %
Økonomi- og Erhvervsudvalget
6,50 %

   


Udvalgsmedlemmer modtager som følger:
 

Beskæftigelsesudvalget
3,15 %
Byplanudvalget
3,15 %
Børne- og Familieudvalg
3,15 %
Børn- og Ungeudvalget
2,00 %
Forebyggelsesudvalget
2,00 %
Kultur- og Fritidsudvalget
3,15 %
Social - og Sundhedsudvalget
3,15 %
Teknik- og Miljøudvalget
3,15 %
Økonomi- og Erhvervsudvalget
4,50 %

 

Til suppleanter der indkaldes til deltagelse i Børn- og Ungeudvalget kan vederlaget for mødedeltagelse ikke være mindre end den almindelige diætssats.  
 

Vedrørende erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er der ret til erstatning for:

 

 • Møder og seminarer i regi af KL, når byrådsmedlemmet ikke får vederlag fra anden side

 • Møder og forhandlinger med andre offentlige myndigheder

 • Deltagelse i borgermøder, besigtigelser og lign. efter anmodning fra udvalg eller byråd

 • Studieture i regi af byråd og udvalg.

 

 

Formanden for bestyrelsen i Herning Vand Holding A/S får 80.000 kr. årligt i vederlag. Næstformanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer får 10.000 kr. årligt. 
Bestyrelsesmedlemmerne i holdingselskabet er tillige bestyrelsesmedlemmer i koncernens to datterselskaber, Herning Vand A/S og og Herning Rens A/S uden særskilt vederlæggelse.  

 

Sagsnr.: 00.22.04-A30-3-13 Sagsbehandler: Mogens Petersen  

Tegningsret og underskriftsbemyndigelser for Herning Kommune 2014 - 2017

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Ifølge § 32 i lov om kommunernes styrelse skal visse dokumenter underskrives på kommunens vegne af eksempelvis borgmesteren og en navngivet anden person, som er bemyndiget hertil af Byrådet. Sådanne bemyndigelser gives i denne sag.

Tillige gives en række andre underskriftsbemyndigelser.

Indstilling i sagen meddeles af borgmesteren som øverste daglige leder af kommunens administration, jf. § 31, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

§ 32 i lov om kommunernes styrelse bestemmer, at dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af borgmesteren eller en viceborgmester samt en person, der er bemyndiget hertil af Byrådet.

 

I praksis er der behov for, at flere end én person er bemyndiget til at underskrive de ovenfor anførte dokumenter, og derfor foreslås følgende personer bemyndiget:

 

Kommunaldirektør Lone Lyrskov eller i dennes fravær

Direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens eller i disses fravær

Økonomichef Thomas Herskind eller i disses fravær

Stabschef Grethe Wilmoes.

 

Øvrige dokumenter der skal underskrives på Herning Byråds vegne, underskrives tilsvarende i enhver henseende.

 

De udvalg, der nedsættes med virkning fra 1. januar 2014 i henhold til styrelsesvedtægten for Herning Kommune, har selvstændig beslutningskompetence på Herning Kommunes vegne. Derfor foreslås det tillige, at følgende personer bemyndiges til - sammen med udvalgets formand eller næstformand - at underskrive dokumenter på udvalgets vegne, herunder eventuelle dokumenter til tinglysning, inden for det kompetenceområde, som nedennævnte udvalg har:

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget:

De samme fire personer i nævnte rækkefølge som er anført ovenfor for så vidt angår Byrådet, idet første eller anden viceborgmester i nævnte rækkefølge underskriver i borgmesterens fravær.

 

Teknik- og Miljøudvalget:

Teknisk direktør Eva Kanstrup eller i dennes fravær

centerchef Jacob Philipsen eller i disses fravær

centerchef Anders Debel.

Dog underskrives der for så vidt angår Herning Kommune som Bygningsmyndighed af borgmesteren eller første eller anden viceborgmester (efter omstændighederne dog formanden eller næstformanden for det udvalg, der har behandlet sagen) sammen med centerchef Anders Debel eller i dennes fravær afdelingsleder Hans Eghøj, og for så vidt angår Herning Kommune som Brandmyndighed (herunder Beredskabskommissionen) af borgmesteren eller første eller anden viceborgmester (efter omstændighederne dog formanden eller næstformanden for det udvalg / Beredskabskommissionen, der har behandlet sagen) sammen med centerchef Mette Bøgvad eller i dennes fravær afdelingsleder Michael Jacobsen.

 

Byplanudvalget:

Direktør for By, Erhverv og Kultur Jørgen Krogh eller i dennes fravær afdelingschef Mette Højborg.

 

Børne- og Familieudvalget:

Direktør for Børn og Unge Henrik Beyer eller i dennes fravær centerchef Ellen Dissing.

 

Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Forebyggelsesudvalget:

Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse Søren Liner Christensen eller i dennes fravær stabschef Karin Locander eller i disses fravær

vedrørende Social- og Sundhedsudvalget - handicap- og psykiatrichef Ejnar Tang

vedrørende Beskæftigelsesudvalget - afdelingschef Carsten Lagoni og

vedrørende Forebyggelsesudvalget - sundheds- og ældrechef Lis Bukholt.

 

Kultur- og Fritidsudvalget:

Direktør for By, Erhverv og Kultur Jørgen Krogh eller i dennes fravær afdelingschef Mette Højborg.

 

Underskrift E. b. - Efter bemyndigelse.

Det foreslås endelig, at Byrådet godkender, at når omstændighederne tilsiger det, kan kommunaldirektøren, forvaltningsdirektørerne og disses stedfortrædere som angivet ovenfor, herunder i den angivne rækkefølge, underskrive dokumenter på vegne af Herning Byråd og Økonomi- og Erhvervsudvalget for så vidt angår kommunaldirektøren, og på vegne af de pågældende udvalg for så vidt angår de respektive forvaltningsdirektører uden underskrift fra den politiske formand eller næstformand. Tilsvarende bemyndigelse foreslås at gælde for det administrative personale nævnt under bygnings- og brandmyndigheden, hver på deres respektive område.

 

For så vidt angår digital tinglysning tilrettes bemyndigelsen i overensstemmelse med ovenstående, hvorefter Tinglysningsretten underrettes herom.

 

Det bemærkes, at de personer, der bemyndiges, jf. ovenfor, kan delegere deres underskriftskompetence inden for lovgivningens og kommunestyrets regler herfor.

 

 

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at de foreslåede underskriftsbemyndigelser godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.