Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag er gældende fra 2018 til 2021.

Erhvervsliv, herunder landbrug og iværksætteri

Herning Kommune, og det midtjyske område som helhed, har virkelyst, iværksættertrang og risikovillighed i sit DNA. Det er kerneværdier, som byrådet fortsat vil værne om.

Det afgående byråd har i overensstemmelse hermed netop vedtaget en iværksætterstrategi, som skal gøre det endnu mere attraktivt at starte egen virksomhed. Det handler både om rådgivning, vidensdeling og generel opbakning til de borgere, der har lysten, drivet og modet til at starte for sig selv.

Nogle af Danmarks mest attraktive rammer for at drive erhvervsvirksomhed findes i Herning Kommune. Den status skal fastholdes. Mange og attraktive job i lokalområdet har et velfungerende erhvervsliv som absolut forudsætning. Samtidig er vækst og succes for de lokale virksomheder med til at sikre tilstrækkeligt med skatteindtægter til, at Herning Kommune kan levere de efterspurgte velfærdsydelser til borgerne.

Erhvervslivet skal derfor betjenes imødekommende og fleksibelt. Målet er altid at finde løsninger. Byggesager skal som udgangspunkt være færdigbehandlet inden for fire-seks uger.

Herning-egnen er rig på små og mellemstore virksomheder, som udgør den bærende søjle i det midtjyske erhvervsliv. Byrådet er fuldt opmærksom på vigtigheden af, at netop erhvervslivets små og mellemstore aktører fortsat har de bedst mulige forhold.

En række steder i kommunen er der de senere år vokset videnscentre og erhvervsklynger frem. Byrådet noterer dette med interesse, og særlig opmærksomhed vil i denne byrådsperiode blive rettet mod initiativer, der kan støtte udviklingen.

Det samme gælder mulighederne for spin-off i relation til det kæmpestore sygehusbyggeri i Gødstrup og forsknings- og uddannelsescentret NIDO. Effekter afledt af disse kæmpeprojekter har potentialet til at skabe relativt store forandringer og nybrud på egnen, ikke mindst når det gælder uddannelse og forskning.

Sådan er det også med udviklingen på brint-området. Det afgående byråd har besluttet at undersøge muligheden for at lade bybusserne køre på brint. Lokalt i erhvervslivet arbejdes der allerede intenst med mulighederne, for brint har et stort potentiale, både erhvervs- og miljømæssigt.

Landbruget spiller en afgørende rolle for velstand og vækst i Herning-området, og erhvervet skal kunne udvikle sig. Byrådet ønsker derfor at smidiggøre erhvervets betingelser mest muligt. Herning Kommune har allerede i nogle år bestræbt sig på at minimere den tid, det tager for landmændene at få behandlet deres miljøgodkendelser. Den indsats ønskes fortsat og styrket i den kommende byrådsperiode.