Naturpolitik

En varieret natur og landskaber med plads til udvikling og oplevelse. Det er noget af det, vi arbejder for at sikre.

Ansvarsarter

Ansvarsarter er dyre- og plantearter, som Herning Kommune har et særligt ansvar for. Det kan være fordi arten er sjælden enten i Danmark eller i resten af verden. Derfor skal vi tage os særligt af disse arter.

Herning Kommunes liste over ansvarsarter
Planter og lav Pattedyr Fugle Padder og krybdyr Insekter og edderkopper Fisk
Alm. lungelav Odder Krikand Markfirben Døgnflue baetis calcaratus Bæklampret
Gulgrøn brasenføde Damflagermus Hjejle Løgfrø Døgnflue metretopus borealis Flodlampret
Bjergulvefod Sydflagermus Stor regnspove Spidssnidet frø Grøn kølleguldsmed Havlampret
Cypresulvefod Vandflagermus Tinksmed Stor vandsalamander Grøn mosaikguldsmed Finnestribet ferskvandulk
Dværgulvefod Troldflagermus Slørugle   Kongeguldsmed Stalling
Flad ulvefod   Stor hornugle   Lille blåpil Laks
Liden ulvefod   Natravn   Slørvinge isoptena serricornis  
Otteradet ulvefod   Sortspætte   Vårflue glossosoma boltoni  
Flodklaseskærm   Hedelærke   Mariehøneedderkop  
Vårkobjælde   Stor tornskade      
Engblomme   Rødrygget tornskade      
Klokke-ensian   Vendehals      
Kødfarvet gøgeurt          
Majgøgeurt          
Plette gøgeurt          
Purpurgøgeurt          
Skove-gøgelilje          
Ugrenet edderkopurt          
Vandranke          
Uld-tuekogleaks          
Hvid næbfrø          

Hvis vi skal bevare de sjældne arter, skal der sættes præcist ind. De rette levesteder skal sikres, og trusler fra fremmede arter og klimaets ændringer skal tages alvorligt. Kan tilbagegangen af det samlede naturareal stoppes, og kvaliteten samtidig øges, kan det måske lykkes at bevare flest mulige arter.

Ansvarsarterne indgår i arbejdet mange steder. På heden, i ådalen, i skoven og i den bynære natur findes der ansvarsarter og det er på deres  levesteder, at indsatsen for at forbedre deres levevilkår skal ske.