Naturpolitik

En varieret natur og landskaber med plads til udvikling og oplevelse. Det er noget af det, vi arbejder for at sikre.

Forord

Herning Kommune har haft en naturpolitik siden 2008, og det har skabt resultater.

Vi har målrettet bekæmpet kæmpebjørneklo, og det har virket. De kommunale skove er blevet certificeret - de drives nu som såkaldt naturnær skov, hvor naturen i højere grad får lov at passe sig selv. Af kommuneplanen fremgår det nu, hvor vi gerne vil have natur - det er det, vi kalder for den grønne struktur.

Naturpolitikken er revideret i 2013, og det betyder enkelte ændringer. Arbejdet med at øge den biologiske mangfoldighed - det, man kalder for biodiversiteten - får sit eget mål.

Friluftslivet og formidlingen får et løft, og der sættes nye mål for kulturarven.

I Herning Kommune er der stadig ambitioner om at gøre noget særligt for området omkring Skjern Å. Idéen med at gøre området til nationalpark blev skrinlagt af Folketinget i 2011, men det ændrer ikke ved, at området rummer et kæmpe potentiale for naturoplevelser, friluftsliv og turisme.

Naturpolitikken spiller sammen med det arbejde, der gøres i Herning Kommune omkring sundhed og sundhedsfremme, turisme og oplevelser. Naturpolitik handler ikke kun om naturbeskyttelse, men også om benyttelse, formidling af naturoplevelser, friluftsfaciliteter samt kulturhistorien i Herning Kommune.

For at nå målene i naturpolitikken skal Herning Kommune samarbejde med de lodsejere, der ejer naturarealer. Det er nemlig på den måde, vi når længst.

Finn Stengel Petersen, daværende formand for Teknik og Miljøudvalget.