Politik for erhvervs- og videregående uddannelser

Der skal være gode muligheder for at uddanne sig i vores kommune. Det kræver gode rammer.

Fremme samarbejdet mellem uddannelse og erhvervsliv

Herning Kommune er kendt for at have et unikt samarbejde mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne. Det ønsker vi at understøtte og udbygge, fordi vi for det første har en interesse i at sikre, at der løbende sker en udvikling af erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser i området, således at udbuddet af og indholdet i uddannelserne tilpasses behovet for arbejdskraft i dag og i morgen.

For det andet viser OECD undersøgelser, at et tæt samspil mellem erhvervsliv og uddannelsessektoren kan fremme udvikling og innovation i virksomhederne og derved forbedre virksomhedernes konkurrence og position på det globale marked. For det tredje kan brobygning tidligt i et studieforløb mellem de studerende og arbejdsgivere, fremme muligheden for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft til området.

Det vil vi

Efterspørgsel og behov

Vi vil være med til at sikre relevante sammenhænge mellem uddannelserne og erhvervslivets behov.

Brobygning studerende-virksomheder

Vi vil arbejde for at fremme etablering af relevante og evt. kompetencegivende studiejobs eller praktikstillinger i virksomheder og i det offentlige, og vi vil arbejde for at fremme brug af mentorvirksomhed.

Forskning og innovation

Vi vil arbejde for at udvikle viden og fremme innovation via forskning og erfaringsudveksling mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner.

Vejledning

Vi vil fortsat udvikle den erhvervsrettede vejledning på alle uddannelsesniveauer og for personer udenfor uddannelsessystemet i samarbejdet med erhvervslivet.