Politik for erhvervs- og videregående uddannelser

Der skal være gode muligheder for at uddanne sig i vores kommune. Det kræver gode rammer.

Rammer for uddannelsesmiljøer

Et attraktivt uddannelsesmiljø er en vigtig parameter i bestræbelserne på at fastholde og tiltrække studerende til områdets uddannelser.

Det er bl.a. vigtigt, at Herning kan tilbyde de studerende et spændende og inspirerende uddannelsesmiljø med gode kulturelle og sociale rammer. Endvidere bør institutionerne og området ved dem være fysisk tilgængelige for alle uanset eventuelle bevægelses- eller synshandicaps.

I Herning Kommune ønsker vi derfor at styrke og udbygge byens uddannelsesmiljø.

Det vil vi

Kulturhus med studenteraktiviteter

Vi vil arbejde på at skabe synergi mellem kulturhuset i byen og studenterhuset i BIRK, eventuel i kraft af en filial af studenterhuset i kulturhuset. Vi vil arbejde på at få flere aktiviteter i kulturhuset målrettet studerende og unge generelt. Herunder også gerne aktiviteter, der bringer samspil mellem studerende og erhvervsliv.

Internationalt udsyn

Vi vil gøre det muligt for studerende at deltage i internationale fora og samarbejder.

Infrastruktur

Vi vil arbejde for at styrke og udbygge infrastrukturen i området, så det bliver nemmere for de studerende at pendle til områdets uddannelsesinstitutioner. Vi vil endvidere arbejde for, at tilgængelighed indtænkes i den fysiske infrastruktur i tilknytning til uddannelsesinstitutionerne og via dialog med uddannelsesinstitutionerne formidle eventuelle ønsker til tilgængelighed.

Ungdomsboliger og kollegier

Vi vil skabe ideelle rammer for ungdomsboliger i byen, således at der er attraktive bomuligheder for studerende og unge generelt.

Kulturtilbud

Vi vil være med til at fremme områdets udbud af fritidsaktiviteter eks. inden for sport og kultur, således at aktiviteterne er attraktive for de unge.

Byen og områdets attraktivitet

Vi vil være med til at fremme udvikling af aktiviteter, der kan være med til at tiltrække og fastholde studerende. Det kan eks. være events, en ny sø etc.

Mere dialog med unge

Vi vil i dialog med de unge, således at vi kan få et bedre kendskab til deres ønsker og behov. En viden vi vil kunne bruge til udvikling af rammerne for uddannelsesmiljøerne.