Politik for erhvervs- og videregående uddannelser

Der skal være gode muligheder for at uddanne sig i vores kommune. Det kræver gode rammer.

Sammenhæng fra folkeskole til erhvervs- og videregående uddannelse

Herning Kommune har et overordnet ønske om, at alle unge tager en ungdomsuddannelse og efterfølgende en erhvervs- eller videregående uddannelse.

Undervisningskvaliteten og uddannelsesvejledningen i folkeskolen er fødekanalen til ungdomsuddannelserne, der igen er fødekanalen til erhvervs- og videregående uddannelser. Undervisningskvalitet og uddannelsesvejledning får således betydning for tilgangen til erhvervs- og videregående uddannelser.

Det vil vi

Samarbejde, udvikling og koordinering

Vi vil understøtte dialog og initiativer, der kan fremme samarbejde, koordinering og udvikling blandt områdets uddannelsesinstitutioner. Endvidere vil vi fremme, at der sker en dialog med andre kommuner og uddannelsesinstitutioner uden for kommunen med henblik på at sikre kritisk masse til de enkelte uddannelser.

Vejledning

Vi vil fortsat sikre at børn og unge får vejledning med henblik på at foretage fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesvalg.

Flere i uddannelse

Vi vil fremme aktiviteter, der kan motivere flere unge til at tage en ungdomsuddannelse efterfølgende en erhvervs- eller videregående uddannelse.

Mindre frafald

Vi vil fremme initiativer, der kan minimere frafaldet på uddannelserne.