Politik for erhvervs- og videregående uddannelser

Der skal være gode muligheder for at uddanne sig i vores kommune. Det kræver gode rammer.

Målrettet markedsføring af Herning som uddannelsesby

Det at Herning er en uddannelsesby har høj prioritet i Herning Kommune. Det er derfor væsentligt, at der lokalt, regionalt men også nationalt skabes en opfattelse af, at Herning er en markant og attraktiv uddannelsesby.

Området har en bred vifte af forskellige uddannelsestilbud, som skal synliggøres med henblik på at trække flere unge studerende til Herning, skabe kritisk masse for et øget uddannelsesudbud til Herning og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft i området.

Markedsføring og tilknyttede aktiviteter kan ske i samarbejde med områdets uddannelsesinstitutioner.

Det vil vi

Styrke den generelle markedsføring af Herning som uddannelsesby

Vi vil være med til at markedsføre Herning som en markant uddannelsesby.

Fremme specifik markedsføring af Herning som uddannelsesby

Vi vil eks. markedsføre det unikke samarbejde, der er mellem uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne, som gør uddannelser i Herning særligt spændende, relevante og praksisorienteret.