Politik for erhvervs- og videregående uddannelser

Der skal være gode muligheder for at uddanne sig i vores kommune. Det kræver gode rammer.

Unikke læringsmiljøer og kvalitetsuddannelser

Herning Kommune har en grundlæggende interesse i at sikre, at der i kommunen findes et markant og attraktivt uddannelsesmiljø, der kan tiltrække og fastholde studerende, og som på sigt kan være med til at dække behovet for arbejdskraft i både den offentlige og private sektor.

Uddannelserne er kerneydelsen i uddannelsesmiljøet. Herning Kommune kan ikke udbyde uddannelser. Til gengæld kan kommunen være med til at understøtte og fremme, at området har unikke uddannelser med høj kvalitet, der er nationalt og internationalt konkurrencedygtige.

Det vil vi

Flere, nye og unikke uddannelser

Vi vil arbejde for at fremme, at der specifikt udbydes flere uddannelser, herunder flere unikke uddannelser og flere (nye) behovs- og fremtidsperspektivrige uddannelser, hvortil der vurderes at være kritisk masse. Eksempelvis vil vi via lobby og støtte til forskning arbejde for, at udbuddet af kandidatuddannelser bliver større. Vi vil endvidere arbejde for flere humanistiske uddannelser.

Eliteuddannelsesmiljøer

Vi vil give mulighed for uddannelse på eliteniveau og dermed differentiere os. Det kan være i form af internationale uddannelser, elitesport, sangskole, sund skole m.m.

Efteruddannelse, opkvalificering, kompetence og læring

Vi vil være med til at udvikle et uddannelsesmiljø, der motiverer en stadig større del af befolkningen til fortsat uddannelse, og derved fremmer befolkningens viden og kvalifikationer. Endvidere vil vi sætte fokus på opkvalificering af den del af befolkningen, der ikke har en ungdoms-, erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse.

Forskning

Vi vil være med til at fremme forskningen på de videregående uddannelser, ud fra den betragtning, at forskning er nødvendigt for at fremme antallet af kandidatuddannelser. Forskning kan endvidere understøtte og fremme innovation, entreprenørskab, kultur og kvalitet i området.

Uddannelsesmetoder og læringsformer

Vi vil understøtte idegenerende og innovative uddannelsesmetoder, der sikrer kreative og nytænkende kompetencer (hos lærere, børn, unge, studerende, arbejdskraften).

Samspil med erhvervslivet

Vi vil være med til at udbygge samarbejdet mellem arbejdslivet og uddannelsessektoren, så vi sikrer relevante sammenhænge mellem uddannelsernes indhold og behovet for arbejdskraft i dag såvel som i morgen.