Politik for erhvervs- og videregående uddannelser

Der skal være gode muligheder for at uddanne sig i vores kommune. Det kræver gode rammer.

Vision

Herning Kommune vil understøtte rammerne for erhvervsuddannelser og videregående uddannelser, men ikke selve uddannelserne, idet denne opgave er statslig. Kommunen sætter dette fokus, fordi uddannelsessektoren spiller en stadig større samfundsmæssig rolle.

Det øgede behov for viden til at skabe udvikling og vækst i samfundet er en af de centrale udfordringer, hvor uddannelsessektoren kan spille en central rolle. Den stigende videnintensitet i al aktivitet betyder bl.a., at både den private og offentlige sektor i højere grad end tidligere vil komme til at efterspørge arbejdskraft med længerevarende uddannelser.

Dertil kommer, at vi vil opleve et fald i den samlede arbejdsstyrke i takt med, at de ældre årgange forlader arbejdsmarkedet. Det er derfor nødvendigt, at flere unge tager en længerevarende uddannelse, at flere gennemfører deres uddannelse på normeret tid, og at befolkningens viden og kvalifikationer løbende opdateres.

Samfundets krav til de formelle uddannelser vil vokse, og der vil bl.a. blive stillet større krav til indholdet og kvaliteten i uddannelserne. Det er en udvikling, der kan medføre behov for at gå nye veje og for at skabe nye lærings-, og samarbejdsformer i og mellem uddannelsesinstitutioner.

Vision

I Herning Kommune vil vi medvirke til at skabe frugtbare og bæredygtige rammer, der kan sikre en fortsat vækst og udvikling af uddannelser i området til positivt gavn for såvel den private som den offentlige sektor.

'Vi vil være et markant og attraktivt uddannelsesområde med unikke læringsmiljøer og kvalitetsuddannelser.'

Med udgangspunkt i en analyse af uddannelsesområdet samt input fra bl.a. interessenterne på uddannelsesområdet, har kommunen udpeget følgende fem fokusområder: 

  1. Unikke læringsmiljøer og kvalitetsuddannelser 
  2. Målrettet markedsføring af Herning som uddannelsesby 
  3. Sammenhæng fra folkeskole til erhverv- og videregående uddannelser 
  4. Rammer for uddannelsesmiljøer
  5. Fremme samarbejdet mellem uddannelse og erhvervsliv