Politik for den levende by

En flot og levende by er vigtig for kommunens udvikling fremover. Se mere her om vores Politik for den levende by.

Mere byrumskvalitet og bedre arkitektur

Herning skal være en levende og attraktiv by. Der skal sættes fokus på at skabe en indbydende og spændende bymidte med særpræg og arkitektur af høj kvalitet.

En flot og oplevelsesrig by tiltrækker bosætning og erhverv, der har identitet og kvalitet som værdier.

En flot by er en by med inspirerende arkitektur og attraktive byrum med en stærk identitet, der rummer plads til det midlertidige, uforudsigelige og det uplanlagte. Der skal være plads til alle - også bohemen, ungdommen mv.. Flot og nytænkende arkitektur skal understøtte byens identitet og skabe stolthed og ejerskab til byen.

Det at færdes i bymidten skal være en oplevelse i sig selv. Erfaring viser, at investeringer i attraktive byrum, der er flotte, oplevelsesrige og inviterer til en mangfoldig brug af byen - ligesom kulturelle, sportslige og lignende satsninger på længere sigt er medvirkende til at understøtte en sund økonomi i vækst.

Investeringer i attraktive byrum har ofte afsmittende virkning i form af afledte investeringer. Det kan være i form af bedre bygningsvedligehold, forskønnelse af private arealer som gårdrum, butikstorve mm. samt tiltrækning af private investorer der kan medvirke til at sætte gang i store udviklingsprojekter indenfor byggeri og events.

Det vil vi

Arkitektkonkurrence for Bymidten

Med udgangspunkt i Bymidteplan 2004's strategi for omdannelse af Herning Bymidte afholdes en arkitektkonkurrence for de tre primære kategorier af offentlige byrum i Herning Bymidte - torve og pladser, gågader samt smøger og velkomstarealer - med henblik på at sikre en række forskellige arkitektonisk kvalificerede bud på omdannelse af de enkelte byrum. Formålet med arkitektkonkurrencen er at skabe en levende bymidte af høj arkitektonisk kvalitet og stor brugsmæssig og identifikationsmæssig værdi.

Arkitekturpolitik

Kvaliteten af byens arkitektur har stor betydning for oplevelsen af byen og for byens identitet. Hensigten med en arkitekturpolitik er, at kommunen gennem planlægning, rådgivning og oplysning kan skabe et grundlag for dialog om arkitektonisk kvalitet i byfornyelse, byudvikling og nybyggeri.

Politik for Høje Huse

Der er et stigende pres på bosætning centralt i byer. For at være på forkant med udviklingen gennemføres en analyse med henblik på at afklare om, hvor og i hvilket omfang Herning kan udbygges og fortættes gennem byggeri af høje huse. Høje huse er meget synlige, hvorfor kravene til arkitektonisk kvalitet er et væsentlighedskriterium. Udvikle planmæssige retningslinier for udstykning af bolig- og erhvervsområder med henblik på at skabe unikke miljøer med høj arkitektonisk kvalitet og særegen karakter.