Tilsynspolitik

Herning Kommune har godkendt en tilsynspolitik for tilbud efter lov om social service § 83, personlig pleje og praktisk hjælp.

Forord

Leverandørerne skal være indforstået med, at Visitationsenheden fører tilsyn, bl.a. ved registrering af klagesager, brugerundersøgelsesanalyser, gennemgang af dokumentationsmaterialet, revurderinger, indhentning af oplysninger om anvendte medarbejderes uddannelsesbaggrund mv.

Såfremt kommunen finder fejl/mangler ved dokumentationen eller finder grundlag for tvivl om, hvorvidt meddelelsespligten m.m. er opfyldt, sættes samarbejdsproceduren i gang. Leverandøren skal være opmærksom på, at der gennemføres brugerundersøgelser, og at resultaterne heraf offentliggøres.