Rammeaftale

Rammeaftalen på det sociale område er godkendt af de 19 midtjyske byråd og Regionsrådet.

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som kommunerne og Region Midtjylland samarbejder om. Samtidig er det formålet med Rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi, der omhandler den faglige udvikling, og en Styringsaftale, som indeholder aftaler om kapacitet og økonomi.

Udviklingsstrategien og Styringsaftalen skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i Regionsrådet senest 15. oktober.