Pårørendestrategi

Vi har en strategi for, hvordan vi arbejder sammen med dig som pårørende.

Strategien omfatter pårørende til borgere, der bruger indsatser og ydelser inden for sundheds- og ældreområdet i Herning Kommune.

Denne strategi for pårørende skal ses i sammenhæng med to andre strategier. Dels den for værdighed, og dels den for demens.

Se vores værdighedspolitik.
Se vores demensstrategi.

Den er udarbejdet i samarbejde med dem, det handler om:

  • borgere og pårørende
  • Ældresagen og andre lokale interesseorganisationer
  • Senior- og Ældreråd 
  • ansatte i Sundhed og Ældre

I processen er der kommet konkrete forslag og ideer. Disse er med i et Idékatalog til inspiration for ledelse og medarbejdere.

Ledere og medarbejdere arbejder med strategien i deres daglige arbejde, så strategiens mål omsættes til praksis.

Pårørendestrategien indgår også i arbejdet med at være demensvenlig kommune.

Kontaktinfo

Birthe Lodahl Haxholm
Innovations - og udviklingskonsulent
Tlf.: 96284417
Send e-mail til birthe.haxholm@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.