Demensstrategi og Demensvenlig Kommune

Her kan du se, hvad der skal bidrage til livskvalitet og værdighed for borgere med demens og deres pårørende i Herning Kommune.

Demensstrategien

Denne strategi skal ses sammen med Værdighedspolitikken. Den er et vigtigt skridt i retning mod, at Herning Kommune bliver en demensvenlig kommune.

Den indeholder en række mål, som sætter retning for indsatserne på demensområdet.

Strategien er lavet sammen med dem det handler om: pårørende til borgere med demens, lokale interesseorganisationer samt ansatte i Sundhed og Ældre.

Demensstrategien skal udgøre en ramme for indsatsen og være den røde tråd i de konkrete aktiviteter. 

Demensvenlig Kommune

Herning Kommune har valgt at blive demensvenlig kommune. 

Det betyder, at vi i 2017 sætter fokus på den bedste pleje og omsorg til borgere med demens. Vi arbejder med følgende emner:

Emner i 2017
Dato for opstart       Emne
 22. februar 2017            Demensvenlig bolig og byggeri
 9. marts 2017  Personen med demens
 30. marts 2017  Personale 
 25. april 2017  Pårørende
 18. maj 2017  Demensvenligt lokalsamfund
 1. december 2017  Demensfolkemøde

Herning Kommune har i 2016 udarbejdet værdighedspolitik, demensstrategi og pårørendestrategi, der alle indgår som en naturlig baggrund og mål for arbejdet med at blive demensvenlig kommune.

Se mere om demensindsatsen.

Kontaktinfo

Birthe Lodahl Haxholm
Innovations - og udviklingskonsulent
Sundhed og Ældre
Tlf.: 96284417
Mobil: 25649871
Send e-mail til birthe.haxholm@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.