Demensstrategi og Demensvenlig Kommune

Her kan du se, hvad der skal bidrage til livskvalitet og værdighed for borgere med demens og deres pårørende i Herning Kommune.

Demensstrategien

Denne strategi skal ses sammen med Værdighedspolitikken

Den indeholder en række mål, som sætter retning for indsatserne på demensområdet.

Strategien er lavet sammen med dem det handler om: pårørende til borgere med demens, lokale interesseorganisationer samt ansatte i Sundhed og Ældre.

Demensstrategien skal udgøre en ramme for indsatsen og være den røde tråd i de konkrete aktiviteter. 

Demensvenlig Kommune

Vi kan nu officielt kalde os for en 'Demensvenlig Kommune'. Det ligger fast, efter vi var forbi Christiansborg for at hente beviset.

Det er kun 17 ud af landets 98 kommuner, som kan titulere sig selv på den måde. Titlen bliver givet til de kommuner, som opfylder en række krav.

Der er fokus på følgende emner:

  • Demensvenlig bolig og indretning 
  • Personen med demens 
  • Kompetenceløft hos personalet 
  • Pårørende 
  • Demensvenligt lokalsamfund 

Titlen markerer starten på et længere forløb, hvor der for alvor bliver kigget på udviklingsmulighederne inden for demensområdet i Herning Kommune.

Der er sat en række projekter i søen, så vi kan blive endnu bedre. For nyligt havde vi for eksempel en konsulent på besøg hos alle kommunale plejecentre. Her blev der kigget på indretning og fysiske rammer, der kan forbedre forholdene for de demente.

Derudover bliver der blandt andet arbejdet på et kompetenceløft af medarbejdere, et fokus på flere frivillige kræfter og et pilotprojekt med naturfitness.

Billed af medarbejdere og ledere i København ved udnævnelse til demensvenlig kommune

Kontaktinfo

Birthe Lodahl Haxholm
Innovations - og udviklingskonsulent
Sundhed og Ældre
Tlf.: 96284417
Send e-mail til birthe.haxholm@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.