Værdighedspolitik

Værdighedspolitikken i Herning.

Ældre borgere i Herning Kommune skal have mulighed for at leve det liv, de ønsker, med størst mulig selvbestemmelse. Når de får behov for hjælp, skal de have en værdig pleje og omsorg.


I Herning Kommune handler værdighed i ældreplejen om, at
den enkelte borger bliver mødt med dannelse og faglighed. Vi
støtter derfor borgerne som unikke mennesker med individuelle
værdier og behov.

Værdighedspolitikken beskriver de overordnede pejlemærker for en
værdig ældrepleje inden for syv temaer:

  •  Forebyggelse
  •  Frivillige
  •  Livskvalitet
  •  Selvbestemmelse
  •  Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  •  Mad og ernæring
  •  En værdig død

Værdighedspolitikken er formuleret med input fra pårørende, frivillige og andre borgere, Ældrerådet, interesseorganisationer og patientforeninger samt ledere og medarbejdere i Herning Kommune.

Politikken er godkendt i Herning Byråd den 26. april 2016.

Du kan læse mere om hvordan midlerne bliver anvendt i redegørelsen under mere info.

Dekorativt billed