Handicappolitik

Sammen med Handicaprådet har vi vedtaget en politik, der skal forbedre vilkårene for borgere med handicap i Herning Kommune. Se den her.

Herning Kommune fortsætter arbejdet med at sikre lige muligheder for alle borgere i kommunen. Vi vil sikre, at borgere med handicap får støtte, mulighed for udvikling og for at leve så tæt på det "normale" som muligt.

Handicap i fokus

Derfor bestræber vi os på at tænke handicappedes vilkår ind i alle beslutninger, kommunen træffer, både politisk og i administrationen.

I den forbindelse er vi løbende i dialog med Handicaprådet. Rådet bidrager med idéer til handicappolitikken. Blandt andet med udgangspunkt i et idékatalog med beskrivelser af problemstillinger og behov på handicapområdet.

Vi håber, du har lyst til at læse vores handicappolitik.

Du må også meget gerne bidrage med dine idéer til, hvordan vi kan videreudvikle handicapområdet.

Kontakt Handicaprådet, hvis du har input til os. 

Forpligtende samarbejde 

Vores handicappolitik skal danne rammen om et forpligtende samarbejde mellem borgere, handels- og erhvervsliv, Handicaprådet, politikere og medarbejdere i kommunen.  

Handicapområdet er reguleret på flere niveauer. Såvel via internationale konventioner som via national lovgivning. Herning Kommunes handicappolitik ligger inden for rammerne af blandt andre FN´s standardregler, FN-konventionen og Salamanca-erklæringen.