Personalepolitik

Her finder du vores personalepolitik.

Personalepolitikken tager afsæt i vores vision og værdigrundlag. Politiken gælder for alle i kommunen og bliver udfoldet konkret decentralt i de enkelte forvaltninger og afdelinger.

Værdierne er:

  • Professionalisme
  • God dømmekraft
  • Udfoldelsesfrihed
  • Økonomisk sans