Parkpolitik

Her kan du læse om kommunens parkpolitik.

Med parkpolitikkens vedtagelse medvirker Byrådet til forsat at fastholde og tilvejebringe en bred vifte af grønne tilbud med mange funktioner og oplevelser.

Parkpolitikken tager stilling til hvordan kommunens parker og andre grønne områder skal udvikle sig over de næste 25 år.

Udviklingen beskrives overordnet i en vision, som konkretiseres i 10 mål for parkerne og de grønne områder.

10 grønne mål

Byens grønne områder bidrager til bedre byer blandt andet ved at byde på mange rekreative muligheder, varierede grønne oplevelser, tiltrækning af indbyggere. Og set i et større miljøperspektiv ved at beskytte naturen og dens mangfoldighed.

Tilsammen sigter de 10 mål mod alt dette og mod at bevare og udvikle de bynære grønne områder, så de danner gode rammer der bidrager til sundhed og opfordrer til mangfoldigt brug, der tilgodeser borgernes skiftende behov.

  • Udvikling af grønne områder. 
  • Bevaring af grønne områder. 
  • Træer i byerne. 
  • Kort afstand til grønne områder. 
  • Stier i de grønne områder. 
  • Grønne indfaldsveje.
  • En stærk grøn profil. 
  • En mangfoldighed af oplevelser. 
  • Klimaet og de bynære grønne områder. 
  • Samarbejde med borgere.

Handling bag ordene

For at følge op på parkpolitikkens vision har Byrådet samtidig med godkendelsen af parkpolitikken godkendt en handlingsplan. Handlingsplanen beskriver hvordan kommunen over de næste 2 år vil arbejde hen i mod opfyldelse af parkpolitikkens langsigtede mål indenfor den økonomiske ramme.