Kulturpolitik

Kultur giver Herning Kommune puls, liv og indhold og bidrager til, at området er et fantastisk sted for alle at bo, arbejde og leve.

Denne kulturpolitik sætter som noget nyt fokus på to dimensioner, som hver har to ben: Dels fyrtårne og kultur nedefra og dels oplevelse og selvudfoldelse. Ingen af dimensionerne kan klare sig uden begge ben - de er alle forudsætninger for, at kulturen kan vokse og udvikle sig.

Kulturen i Herning Kommune skal fastholde og udvikle Herning-ånden: "Her er alle muligheder åbne".

Vi ser de kulturelle fyrtårne samt græsrødderne og kulturen nedefra som hinandens forudsætninger og det er derfor vigtigt, at begge er stærke.

Alle, især børn og unge, skal have mulighed for at blive en del af det liv, som udspiller sig indenfor musik, teater, kunst, kulturarv og øvrige kulturelle aktiviteter.