Idræts- og Fritidspolitik

Idræts- og fritidslivet spiller en aktiv rolle i udviklingen af området. Et meningsfyldt fritidsliv gør blandt andet kommunen til et godt sted at leve.

Aktiviteter som giver mulighed for at lege, udfolde sig kreativt, konkurrere, færdes i det fri og indgå i sociale fællesskaber. Endvidere har eliteidrætten med dens fascination, spænding og æstetik sin unikke egenværdi - både for den enkelte, for fællesskabet og for kommunen.

Idræts- og fritidspolitikken sigter på at skabe trivsel, velfærd og sundhed for alle kommunens borgere og bygger på dialog, demokrati og samarbejde. Vi sigter efter, at alle aldersgrupper i hele kommunen kan tilbydes gode idræts- og fritidstilbud inden for lokalområdet. Samtidig sigtes der på stor tilgængelighed for alle.