Frivillighedspolitik

Her kan du læse om den kommunale politik for det frivillige, sociale arbejde i Herning Kommune.

Formålet med den kommunale frivillighedspolitik er at udstikke rammer og retning for samarbejdet. Samarbejdet mellem Herning Kommune og de frivillige organisationer og foreninger om den frivillige, sociale indsats.

Ulønnet til gavn for andre

Den frivillige sociale indsats er en indsats, der ydes ulønnet. Det er til gavn for andre, og som foregår indenfor en form for organisatorisk ramme. Indsatsen skal rette sig mod de mennesker, som blandt andet den sociale sektor beskæftiger sig med.

Politikkens overordnede mål

De overordnede mål er:

  • At styrke indsatsen overfor grupper eller personer med særlige, sociale behov.
  • At fremme hjælp til selvhjælpsprincippet.
  • At inddrage borgerne aktivt i forebyggelse og løsning af sociale problemer.

For hvem?

Frivillighedspolitikken omfatter organisationer eller foreninger:

  • Som driver frivilligt, socialt arbejde. Det være sig indenfor det sociale- og / eller sundhedsmæssige område. Og i forhold til marganiliserede grupper/personer.
  • Som fungerer med en vis grad af frivillig arbejdskraft.
  • Som er hjemmehørende i Herning Kommune og primært betjener kommunens borgere.