Frivillighedspolitik

Her kan du læse om politikken for det frivillige sociale arbejde i Herning Kommune.

Den frivillige, sociale indsats er en ulønnet indsats til gavn for andre. Den retter sig mod mennesker, som blandt andre den sociale sektor beskæftiger sig med.

Indsatsen skal foregå inden for en form for organisatorisk ramme. Formålet med frivillighedspolitikken er at udstikke rammer og retning for kommunens samarbejde med de frivillige organisationer og foreninger.

Politikkens overordnede mål er:

  • at styrke indsatsen over for grupper eller personer med særlige, sociale behov
  • at fremme hjælp-til-selvhjælpsprincippet
  • at inddrage borgerne aktivt i at forebygge og løse sociale problemer

Politikken omfatter organisationer eller foreninger:

  • som driver frivilligt socialt arbejde inden for det sociale- og/eller det sundhedsmæssige område. Arbejdet skal desuden være rettet mod marginaliserede grupper eller personer
  • som fungerer med en vis grad af frivillig arbejdskraft
  • som holder til i Herning Kommune og primært betjener kommunens borgere

 Se Herning Kommunes Frivillighedspolitik.