Erhvervspolitik

Erhvervspolitikken baserer sig på de muligheder og trusler, kommunens virksomheder står over for. Se vores politik og strategi for erhvervsudvikling.

Et sundt erhvervsliv er ikke bare en indtægtskilde for kommunen. Det sikrer også, at vi kan vokse og udvikle os. Tit er erhvervslivet først med ny viden og teknologier, fordi man i mange virksomheder har en tro på, at nyt giver konkurrencefordele.

Samarbejde for bedre velfærd

I Herning Kommune vil vi fremme erhvervspolitikken og udvikle erhvervslivet.

Det gør vi blandt andet ved at arbejde sammen med mange forskellige aktører og videncentre. Herunder Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande og de tre mindre erhvervsråd/erhvervsforeninger i kommunen. Og med vores egen tjeneste Infogate servicerer vi erhvervslivet.

Vi ser vækst som en forudsætning for, at virksomheder og borgere får stigende indtjening og øget velfærd. Derfor er det vores vision at skabe de bedste rammer for vækst og indtjening for virksomheder og borgere.

Bæredygtigt men realistisk 

Men rammerne skal sættes på en bæredygtig, langsigtet og socialt ansvarligt måde, under hensyntagen til miljøet.  Og grundlaget skal være økonomisk realistisk.

Erhvervspolitik lægger sig tæt op af andre politikker. Og det sker, at der er overlap til for eksempel beskæftigelses- og uddannelsespolitikken.

Herning Kommunes erhvervspolitik må gerne spille sammen med den nationale vækstpolitik, Region Midtjyllands strategi for erhvervsudvikling og EUs fokus på erhvervsområdet.

Muligheder og trusler i fokus

Vores erhvervspolitik tager udgangspunkt i erhvervslivets særlige styrker og svagheder. Vi ser på de muligheder og trusler, virksomhederne står over for.

Med udgangspunkt i viden om erhvervspolitiske indsatsområder, har kommunen udpeget følgende seks områder, vi vil fokusere på:

  • Styrke arbejdskraften     
  • Fremme udvikling i virksomheder
  • Fremme iværksætteri
  • Forbedre infrastruktur
  • Brugervenlig virksomhedsservice
  • Herning en mere attraktiv by

I forhold til disse seks områder vil vi hvert år opstille en prioriteret handlingsplan. Blandt andet med forslag til hvordan de afsatte penge til området skal bruges.