Politik for den Levende By

Herning Kommune udvikler sig på mange fronter i disse år, og en flot og levende by er en vigtig forudsætning for Herning Kommunes fortsatte udvikling.

De sidste ti år er der lavet store investeringer i særligt større infrastrukturprojekter, uddannelses- og kulturinstitutioner og kvalitetsrige erhvervsområder omkring Herning by.

Politikken for Den Levende By har innovativ byudvikling som mål, med henblik på at øge værdien af Bymidten som Hernings center for handel, ophold og oplevelser. Herning skal være en flot by. Herning skal også være en levende by med en stærk identitet.