Landdistriktspolitik

Her finder du Herning Kommunes politik for landdistrikter.

Politikken for landdistrikterne er byrådets strategi og mål for udviklingen i landdistrikterne.

Politikken er lavet på baggrund af et forslag fra Landsbykontaktudvalget i Herning Kommune.

Politikken fokuserer især på at

  1. Kommunen og de mindre bysamfund skal trække på samme hammel
  2. Offentlige kerneydelser skal være med til at sikre landsbyernes og landdistrikternes fortsatte udvikling.
  3. Lokale initiativer med kommunal opbakning.
  4. Attraktive byggemuligheder for boliger og erhverv i de mindre bysamfund.
  5. Let adgang til naturoplevelser og det åbne land.
  6. De enkelte bysamfunds positive særpræg skal videreudvikles.
  7. Den kollektive trafik skal medvirke til, at landsbyerne ikke isoleres.
  8. Markedsføring.