Højhuspolitik

Herning skal udvikle sig som en levende og sammenhængende by med visioner. Det skal Herning Kommunes højhuspolitik bidrage til - læs om den her.

Herning Kommune udvikler sig på mange fronter i disse år. Arkitektur der inspirerer, er vigtig for kommunens udvikling. Derfor handler højhuspolitikken blandt andet om at udvikle byen på nye måder og om at skabe arkitektur af kvalitet.

Vores fokus på Herning som regionens kraftcenter har de senere år betydet vækst og investeringer i infrastruktur, uddannelses- og kulturinstitutioner og i erhvervsområder af høj kvalitet. Samtidigt har Herning ændret karakter med blandt andet med erhvervsbyggeri på 6 - 12 etager. 

Byen på højkant skal skabe liv

En åben idékonkurrence: "Herning - Den levende by" har vist behov for tættere bebyggelse, der kan understøtte liv i byen og tiltrække unge og kreative kræfter.

Flere forslag gik på at bygge i højden til blandet bolig og erhverv og supplere med p-huse. Det udgangspunkt kan bane vejen for en ny identitet for byen med moderne skyline, højhuse, en tættere bymasse og eksperimenterende arkitektur.

Sammen med mere moderne infrastruktur og et mangfoldigt byliv vil det  styrke Hernings status som attraktivt kraftcenter.