Familiepolitik

Med familiepolitikken ønsker Byrådet, at familien kommer mere i fokus.

Familiepolitikken er udarbejdet i en tæt dialog mellem borgerne og Børne- og Familieudvalget.

Andre elementer end arbejdslivet

På en konference i september 2008 blev balancen mellem familieliv og arbejdsliv sat til debat. I løbet af vinteren 2009 blev der afholdt fire borgermøder, hvor den livlige debat og mange inspirerende input gjorde det klart, at der skulle inddrages en lang række andre elementer end arbejdslivet i familiepolitikken.

Familiepolitikken består af kort vision og nogle enkelte målsætninger. Derefter sætter vi familielivet i perspektiv til børneliv, arbejdsliv, fritidsliv og familielivet når det er i krise.

Skabe nye rammer

Vi håber familiepolitikken kan skabe nye rammer for kommunens samspil med familierne, med fokus på familiens vilkår og familiens betydning. Ikke blot for børn og unge, men for alle generationer og på tværs af generationer.

Familiepolitikken vil forhåbentlig give inspiration til, at familiens vilkår sættes på dagsordenen på mange arbejdspladser, i uddannelsesinstitutionerne og de mange foreninger i kommunen.