Dagtilbudspolitikken

Børn skal kunne trives, udvikle sig og lære i almindelige dagtilbud. Det gælder også børn med særlige behov. Se vores politik om dagtilbud.

I Herning Kommune lægger vi vægt på, at børn trives, udvikler sig og lærer. Vi mener også, at forældre skal have mulighed for at vælge mellem forskellige typer tilbud til deres børn. Og at familier så vidt muligt skal kunne tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter deres egne behov og ønsker.

Fokus på barnets kompetencer

Vi finder det vigtigt at fokusere på det enkelte barns potentialer og kompetencer. Og at vi tager hensyn til barnets forudsætninger. Ikke mindst når det gælder børn med særlige behov.

Vi bestræber os på, at børn med særlige behov skal kunne rummes i dagtilbuddene.

De skal kunne udvikle kompetencer og blive accepteret og inkluderet i fællesskabet, selv om de er anderledes. De skal opleve sammenhæng og kontinuitet både i hverdagen og i forbindelse med overgangen til andre tilbud.

Se vores dagtilbudspolitik i boksen 'Mere info'.

Kontaktinfo

Pia Elgetti
Centerleder
Tlf.: 96286020
Mobil: 20461845
Send e-mail til cblpe@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.