Børne- og Ungepolitikken

Børne- og Ungepolitik i Herning.

Formålet med Børne- og Ungepolitikken er at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Skal kunne bruges på tværs

Børne- og Ungepolitikken er en tværgående politik og skal kunne bruges på tværs i forvaltningerne. Skal også kunne bruges bredt i kommunen som arbejdsgrundlag for medarbejdere og ledere ved kommunens institutioner. Også ved skoler, foreninger, skole- og forældrebestyrelser og andre med interesse for børn og unges udvikling.

Tæt samarbejde

Politikken er udtryk for et valg, som er truffet af de mennesker, der arbejder professionelt med børn og unge. I tæt samarbejde med repræsentanter fra daginstitutions- og skolebestyrelser, handicaprådet, samt de frivillige og faglige organisationer.