Indkøbspolitik

Her finder du hele kommunens indkøbspolitik. Den gælder for alle afdelinger af Herning Kommune.

Indkøbspolitiken gælder for alle afdelinger i kommunens. Det vil sige forvaltninger, skoler, plejehjem, biblioteker, daginstitutioner og øvrige institutioner.

Politikken gælder også alle selvejende daginstitutioner, som har kontakt/driftaftale med Herning Kommune.

Indkøb sker ud fra nogle kriterier. Her laves der en helhedsvurdering af de juridiske og kommercielle forhold. Der ses blandt andet på pris, kvalitet, miljø, og service.

Alle, der gør indkøb, er ansvarlige for, at købet overholder den fælles politik for indkøb.