Nyt om politik

Her finder du en oversigt over de seneste nyheder om politik.

Du finder en samlet oversigt over nyheder i vores nyhedsarkiv.

Fakta om forrentning af fjernvarme-kapital

20. marts 2017 - Bliv klogere på fakta i sagen om Hernings fjernvarme

Er du også lidt forvirret over, hvad der er op og ned i sagen om fjernvarme-betaling i Herning?

Her er nogle fakta om salget af fjernvarme-selskabet og om forrentning af indskudskapital.

Om forrentning:

- Alle fjernvarmeselskaber har mulighed for at søge forrentning af indskudskapital. Det har man kunnet, siden varmeforsyningsloven blev vedtaget i 1979 (§20, stk 2). Lige siden har skiftende regeringer haft mulighed for at ændre loven. I 1990 blev loven fornyet og muligheden for forrentning blev fastholdt, så længe Energitilsynet godkender forrentningen.

- Energitilsynets tilladelse i 2017 er den anden tilladelse EGJ Varme har fået til at opkræve forrentning. Den første tilladelse blev givet 2012.

- EGJ Varme i Herning er den prøvesag, som Energitilsynet har brugt til at fastsætte niveauet for forrentning. Mere end 50 andre fjernvarmeselskaber har også søgt om forrentning.

- Fjernvarmen hos EGJ Varmes kunder er i 2017 billigere end i 2016. Priserne hos EGJ Varme ligger omtrent midt i feltet af danske fjernvarme-forsyninger.

- Samtlige kroner, der siden 2012 er blevet opkrævet i forrentning hos fjernvarmeforbrugere i Herning, er fortsat i selskabet EGJ Varme. Der er altså ikke udbetalt penge til ejerne.

Om salget:

- Herning Kommune solgte i 2003 knap 2/3-dele af aktierne i fjernvarme-selskabet EGJ Varme til DONG. DONG solgte senere aktieposten videre til EnergiMidt (nu Eniig). Salget skete samtidig med, at Herning Kommune solgte aktierne i sit energiselskab.

- Indtægterne fra salget af aktier gik til afbetaling af lån. De penge, som kommunen har sparet i renter og afdrag på lånene, er siden blevet placeret i Herning Kommunes Udviklingsfond.

- Herning Kommune ejer fortsat 34,4 procent af EGJ Varme. Resten af aktierne ejes af Eniig a.m.b.a. (Eniig er det andelsselskab, der opstod 1.januar 2016, da selskaberne EnergiMidt og Himmerlands Elforsyning fusionerede).

- Driften af EGJ Varme ligger hos Eniig og bestyrelsen for selskabet. Der er ikke udbetalt udbytte til aktionærerne siden 2003.

- Ved salget i 2003 lagde Herning Kommune vægt på at sikre to ting: Forsyningssikkerhed og fornuftige priser. Forbrugerne oplever i dag stor forsyningssikkerhed og priser, der svarer til gennemsnittet.

 

Herning bliver en del af noget større

23. februar 2016 - En ny femårig partnerskabsaftale mellem Herning Kommune og DBU skal via fodbold styrke kommunens arbejde med velfærd

Daniel Agger Foto:DBU/fodboldbilleder.dk

Foto: DBU / fodboldbilleder.dk

Fodbold kan være medrivende, begejstrende og skabe fællesskab.

De egenskaber vil Herning Kommune og DBU nu i fællesskab bruge til at styrke sammenhængskraften i kommunen.

En ny partnerskabsaftale er netop godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Aftalen er en del af DBUs nye strategi "En Del Af Noget Større", og det betyder, at fodbold, velfærd og landskampe går hånd i hånd.

Med aftalen forpligter Herning Kommune og DBU hinanden til at udnytte fodboldens tiltrækningskraft for at skabe øget sundhed, tættere fællesskaber og løfte hverdagen på de lokale skoler.

Aftalen træder i kraft omtrent samtidig med, at "Der er et yndigt land" har gjaldet ud over MCH Arena i Herning, ved fodboldlandskampen mellem Danmark og Island. Det nordiske rivalopgør finder sted Skærtorsdag, 24. marts.

Partnerskabet løber frem til 2020, og et af elementerne er et årligt arrangement, der med fokus på fodbold og fællesskaber skal støtte lokale initiativer.

På borgmesterkontoret i Herning glæder aftalen borgmester Lars Krarup:

- Fodboldspillet har den enestående evne, at det forstås af alle, på tværs af eksempelvis aldersgrupper, køn og sprog. Ved at samarbejde med DBU giver vi borgerne mulighed for, via fodbold, at gøre Herning Kommune til et endnu bedre og sjovere sted at bo, siger Lars Krarup.

DBU: Fantastisk samarbejde

I DBU er man også glade for partnerskabet, som styrker ambitionen om at komme tættere på fans og borgere i Danmark. Aftalen mellem DBU og Herning Kommune omhandler både A-landsholdet og de danske U-landshold. Og så handler aftalen også om, at fodbolden, de frivillige og fodboldklubberne skal være med til at udvikle og gavne lokalsamfund i Herning Kommune.

- Fodbold kan være med til at understøtte kommunernes indsats i samfundet; både i forhold til sundhed, integration, inklusion og arbejdet med den nye skolereform. Derfor er det fantastisk, at en stor kommune som Herning og DBU nu har formaliseret samarbejdet i en velfærdsalliance, så vi i fællesskab kan udbrede forskellige fodboldaktiviteter til glæde og gavn for flere, udtaler DBU's formand Jesper Møller.

Forholdet mellem store oplevelser for borgerne i kommunen og fodboldklubbernes bidrag til samfundet, er også et centralt punkt for Hernings borgmester.

- Når vi siger, at "I Herning er alle muligheder åbne", så mener vi blandt andet, at alle skal have muligheden for at være en del af fællesskabet. Det handler både om fællesskabet i samfundet, fællesskabet i skoleklassen eller fodboldklubben, og det fællesskab man oplever som deltager i de mange store begivenheder, der foregår i kommunen, som eksempelvis landskampe i fodbold, siger Lars Krarup.

FAKTA

Partnerskabs-aftalen mellem Herning Kommune og DBU omfatter følgende begivenheder i perioden 2016-2020:

  • Afvikling af et årligt samfundsprojekt under paraplyen "En Del Af Noget Større"
  • Afvikling af to herre A-venskabs-landskampe på MCH Arena i perioden (Den første 24. marts i år mod Island)
  • Afvikling af to U-landskampe på ét af kommunens fodbold-anlæg
  • Årligt sommer-besøg af DBU Tour på Torvet i Herning
  • Værtsskab for ét DBU Repræsentantskabsmøde i perioden
  • Værtsskab for et Dansk Fodbold Award Show i perioden

Herning Kommune afsætter én million kroner om året til den kommunale del af partnerskabsaftalen.

Ny Bredgade bliver aktiv og grøn

25. januar 2016 - I februar starter arbejdet med at fremtidssikre Hernings centrale gågade-strækning.

 Visualisering Bredgade 1

Tegningerne af Hernings nye gågade er nu klar.
Om kort tid starter arbejdet med at renovere den knap 400 meter lange strækning mellem Torvet og Poulsens Plads.

- Efter en grundig planlægningsproces, hvor vi blandt andet har været i dialog med beboere og erhvervsdrivende i området, er vi nu klar til at gå i gang med at forny Bredgade. Det er et længe ventet projekt, og jeg ser meget frem til at se skitserne blive til virkelighed, siger Ulrik Hyldgaard formand for Herning Kommunes Byplanudvalg.

Byplanudvalget godkendte mandag skitserne af projektet.

- Vi er i udvalget særligt glade for, at den løsning vi nu får, sikrer langt mere grønt i øjenhøjde, både i form af nye opholdsøer med beplantning, og med mange nye træer, der flyttes væk fra facaderne for at skabe bedre kig til de flotte facader, som også findes i Bredgade, siger Ulrik Hyldgaard.

Han fremhæver desuden, at den valgte løsning sikrer fem nye legeelementer i gågaden, flere opholdsområder samt en plads med en ny vandinstallation.

- Blandt de mange ideer, der kom fra borgerne i "Herning C-projektet", var der særligt ønsker om mere leg, mere ly og mere læ. Det indfrier vi nu med de nye tiltag, siger Ulrik Hyldgaard.

Ud over en ny gågadebelægning vil alle underjordiske ledninger også blive udskiftet.

Der er derfor tale om et omfattende anlægsarbejde, som er opdelt i etaper.

Første etape bliver strækningen mellem Torvet og Bryggergade.

Arbejdet tilrettelægges, så der i hele perioden vil være adgang til butikker og boliger.

På Herning Kommunes hjemmeside kan man løbende følge fornyelsesprojektet. I denne uge lægges plantegninger af projektet op på siden.

Fakta om projektet:

- Fornyelsen af Bredgade på strækningen mellem Torvet og Poulsens Plads starter i februar og forventes at være færdig i foråret 2017.

- Projektet omfatter både en udskiftning af underjordiske ledninger og en helt ny belægning.

- Projektet tilfører gågaden en række nye, grønne elementer, fem legeelementer, et nyt opholdsområde til udeservering cirka midtvejs på strækningen, samt en plads med vand ved Bryggergade.

- Arbejdet tilrettelægges, så der hele tiden er adgang til alle butikker. Samtidig vil hver enkelt ejendom højest være generet af arbejdet i 14 uger.

- Inden julehandlen 2016 vil gravearbejdet blive suspenderet, og der lægges midlertidig asfalt på. Denne løsning var der tilfredshed med ved fornyelsen af Østergade. 

Nye børnehaver og løft til sportscenter i budgetforlig

27. august 2015 - Et enigt byråd indgik sent onsdag aften forlig omkring 2016-budgettet i Herning Kommune. Trods effektiviserings-bidraget er der stadig rum til offensive initiativer.

Herning Kommune har grundlæggende en sund og robust økonomi. Det afspejles i det budgetforlig for 2016, som et enigt byråd indgik sent onsdag aften. 

Af forliget fremgår blandt andet, at kommunen i de kommende to år investerer i fire børnehaver. Ud over den modernisering, der i forvejen er budgetlagt i en daginstitution i Skarrild i den sydlige del af kommunen, afsættes nye 65 millioner kroner til at bygge tre nye daginstitutioner i Kibæk, Vildbjerg og selve Herning. 

Derudover rummer budgetforliget en aftale om, at der over de næste fire år afsættes 80 millioner kroner til en opgradering af idrætscentret i Holing.

Det betyder blandt andet, at et af Dannmarks bedste ishockeyhold, Herning Blue Fox, kan se frem til at få moderniseret sin hjemmebane.

Samtidig skal der bygges en ny opvisningshal til blandt andet håndbold.

Vi er på forkant

- Budgetforliget viser, at vi stadig er på forkant med økonomien i Herning Kommune. I budgetforliget realiserer vi derfor nogle af de ting, vi fra starten af byrådsperioden har været enige om, at der skulle findes penge til, siger Hernings borgmester Lars Krarup (V).

- Vores økonomiske råderum skyldes blandt andet, at vi i foråret var igennem en sparerunde, hvor vi meget nøje gennemgik vores budgetter. Vi vurderede, at det var rettidig omhu at trimme vores økonomi på det tidspunkt. Den øvelse gør nu, at vi står godt rustet til de effektiviserings-dagsordener, vi står over for i årene, der kommer, siger borgmesteren.

- I Herning Kommune har vi en rigtig god, politisk kultur om at tale os til rette om indholdet i budgetterne. Det glæder mig, at samtlige otte partier med i alt 31 medlemmer igen i år er nået til enighed om en aftale.

 

 

Kontaktinfo

Marie Jensen
Sekretær
Tlf.: 96282322
Send e-mail til marie.jensen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.