Kultur- og Fritidsudvalget

Her kan du se, hvem der sidder i Herning Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg. Du kan også se, hvilke opgaver udvalget har.

Udvalgets medlemmer

 • Formand
  Johs. Poulsen (B)
 • Næstformand
  Natascha Joof (V)
 • Anders Madsen (V)
 • Ingelis Sander (V)
 • Marianne Bjørn (V)
 • Lone Nielsen (A)
 • Kasper Ravn Fredensborg (UP)

Udvalgets opgaver

Udvalget har ansvaret for kommunens opgaver vedrørende kultur- og fritidsområdet, herunder opgaver vedrørende:

 • Samarbejde med offentlige myndigheder samt private og selvejende institutioner inden for udvalgets område,
 • Voksenundervisning i fritiden,
 • Fritidstilbud for børn og unge,
 • Biblioteksvæsen, herunder pligtaflevering af offentliggjort materiale
 • Lokalhistorisk arkiv og sognearkiver,
 • Museumsforhold
 • Musikskoler og andre musikaktiviteter,
 • Skoler med andet kunstnerisk formål, herunder billedskoler,
 • Teater- og biografforhold, herunder egnsteater,
 • Kunstudstillinger og andre kunstneriske aktiviteter,
 • Udlån og udleje af lokaler i de af udvalget administrerede kommunale ejendomme til foreninger m.v.,
 • Drift og vedligeholdelse af bygninger, kommunale idrætsanlæg m.v. og andre fritidsfaciliteter, herunder Herning Svømmehal, samt eventuelle andre bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område, herunder drift i form af arrangementer på Herning Torv,
 • Bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område.

Læs mere om udvalgets arbejde i Herning Kommunes styrelsesvedtægt.

Du kan også kontakte udvalget for mere information.

Kontaktinfo

Charlotte Sørensen
Chefsekretær
Tlf.: 96 28 85 16
Mobil: 21544057
Send e-mail til bekcs@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.