Forebyggelsesudvalget

Her kan du se, hvem der sidder i Herning Kommunes forebyggelsesudvalg. Du kan også se, hvilke opgaver udvalget har.

Udvalgets medlemmer

  • Formand: Karlo Brondbjerg (K)
  • Næstformand: Natascha Joof (V)
  • Anne Marie Christensen (A)
  • Johannes Videbæk (V)
  • John Thomsen (V)

Udvalgets opgaver

Forebyggelsesudvalget skal udvikle og videregive initiativer til forebyggelse på sundhedsområdet til de øvrige stående udvalg og til Økonomi- og erhvervsudvalget. Det vil sige til fagudvalgene.

Forebyggelsesudvalget kan stille forslag til sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer på tværs af og inden for samtlige fagudvalgsområder over for de respektive fagudvalg.

Udvalget udarbejder forslag og laver indstillinger til byrådet om:

  • Kommunens planlægningsopgaver inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomi- og erhvervsudvalget i henhold til § 10, stk. 4, herunder vedrørende Agenda 21, jf. kapitel 6 a i lov om planlægning.
  • Betaling for benyttelse af ordninger m.v. inden for udvalgets område, jf. § 41 a i lov om kommunernes styrelse, hvis betaling ønskes
  • Lovpligtige kvalitetsstandarder på udvalgets område, jf. socialservicelovens §§ 138 og 139.

Læs mere om udvalgets arbejde i Herning Kommunes styrelsesvedtægt.

Kontaktinfo

Lotte Mikkelsen
Sekretær
Tlf.: 96284002
Send e-mail til social@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.