Byplanudvalget

Her kan du se, hvem der sidder i Herning Kommunes byplanudvalg. Du kan også se, hvilke opgaver udvalget har.

Udvalgets medlemmer

 • Formand
  Ulrik Hyldgaard (V)
 • Næstformand
  Knud Nielsen (A)
 • Anders Madsen (V)
 • Torben Clausen (V)
 • Anne Mette Bang Rasmussen (V)
 • Johs. Poulsen (B)
 • Jørn Vedel Eriksen (Ø)

Udvalgets opgaver

 • Planlovgivningen, bygge- og boliglovgivningen samt byfornyelseslovgivningen, 
 • Rekreative områder og anlæg, herunder parker, legepladser, kolonihaver, campingpladser o.l., 
 • Støttet boligbyggeri og byfornyelse, 
 • Samarbejde med offentlige myndigheder samt private og selvejende institutioner inden for udvalgets område, 
 • Bygge- og anlægsarbejder vedrørende bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område, 
 • Udlejning af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
 • Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.

Læs mere om udvalgets arbejde i Herning Kommunes styrelsesvedtægt.

Kontaktinfo

Anna Margrethe Buhl
Sekretær
Tlf.: 96288514
Send e-mail til bekab@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.