Landsbykontaktudvalget

Landsbykontaktudvalget er et dialogforum mellem Herning Kommune og landsbyerne. Udvalget beskæftiger sig med emner og temaer til udvikling af landdistrikterne.

Udvalgets sammensætning og opgaver

Herning Kommune nedsatte i 2006 et udvalg for de mindre byer og landsbyer. 27 borgerforeninger er repræsenterede i udvalget og der er 5 medlemmer fra byrådet med.

Landsbykontaktudvalget laver blandt andet forslag til politik for landdistrikterne og varetager opgaver til bevarelse og udvikling af landdistrikterne. En af opgaverne er at fordele byrådets årlige pulje på 1.000.000 kr. mellem de borgerforeninger, der er medlemmer af Landsbykontaktudvalget.

Kontaktinfo

Mette Berggreen
By, Erhverv og Kultur
Tlf.: 96288511
Send e-mail til bekmb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.