Centerbykontaktudvalg

Her kan du læse om centerbykontaktudvalget.

I kommunen har vi fem centerbyer - Aulum, Kibæk, Sdr. Felding, Sunds og Vildbjerg.

Centerbykontaktudvalget er et forum, hvor medlemmerne kan spørge, debattere og komme med forslag. Det kan være til noget, der vedrører ens egen by eller centerbyerne som helhed.

Udvalget mødes fire gange om året. Det består af repræsentanter fra de fem centerbyer, byrådet og forvaltningen.

Udvalget består af følgende medlemmer:

 • Bodil Grove Christensen, Aulum Borger og Håndværkerforening
 • Henrik Bendtsen, Aulum Handelsforening
 • Knud Rahbek, Kibæk Lokalråd
 • Knud Nielsen, Kibæk Lokalråd
 • Jørgen Møller, Sdr. Felding Lokalråd
 • Paul Pedersen, Sdr. Felding Lokalråd
 • Henrik Sørensen, Sunds Borgerforening
 • Preben Wegener Friis, Vildbjerg Borgerforening
 • Henning Andersen, Vildbjerg Handelsforening
 • Ulrik Hyldgaard, Byplanudvalget
 • Finn Stengel Petersen, Teknik- og Miljøudvalget
 • Tommy Jonassen, Herning Kommune, Teknik og Miljø
 • Lisbeth Andresen, Herning Kommune, By, Erhverv og Kultur

Lisbeth Andresen er desuden sekretær og referent for udvalget.


Kontaktinfo

Mette Berggreen
By, Erhverv og Kultur
Tlf.: 96288511
Send e-mail til bekmb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.