Nyt vandråd Nissum Fjord 2017

I forbindelse med vandplansarbejdet skal der udpeges vandråd for alle hovedvandoplande.

Vandrådene skal rådgive kommunalbestyrelserne om kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.

Kommunalbestyrelserne i oplandet til Nissum Fjord har besluttet at Herning Kommune Kommune skal varetage sekretariatsfunktionen og mødeledelsen af Vandråd Nissum Fjord.

Vandrådsmøderne skal ledes af Jens-Bernhard Knudsen (Teknik- og Miljøudvalget, Herning Kommune) og Karsten Filsø (Udvalget for Natur, Miljø og Klima, Holstebro Kommune) som suppleant.

Der oprettes også Vandråd for oplandet til Ringkøbing Fjord og Limfjorden. Her vil sekretariatsfunktionen blive varetaget af henholdsvis Ringkøbing-Skjern Kommune og Limfjordsrådet.

Henvendelse kan ske til vandlob@herning.dk, med teksten "vandråd" i emnefeltet. Se mere om, hvem der kan indstilles som medlemmer i vandrådet, og tidsplan for hele processen, i boksen "Mere info".

Ved indstilling af medlemmer skal henvendelsen indeholde foreningsnavn, medlemmets samt suppleantens navn, adresse, mailadresse samt mobiltelefon nummer.

Frist for indstilling af medlemmer er senest 3. april 2017

Træbeskæring

Kontaktinfo

Daniel Lindvig
Biolog
Tlf.: 21836814
Mobil: 21836814
Send e-mail til ngodl@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.