Vandråd Nissum Fjord

Her kan du læse om Vandråd Nissum Fjords funktion og ledelse.

Vandrådet skal klæde kommunalbestyrelserne på til arbejdet med at afgrænse og udpege vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.

Kommunalbestyrelserne i oplandet til Nissum Fjord har besluttet, at Herning Kommune skal stå for sekretariatsfunktionen og lede møderne i Vandråd Nissum Fjord.

Jens-Bernhard Knudsen fra Herning Kommunes Teknik- og Miljøudvalg er mødeleder. Karsten Filsø fra Udvalget for Natur, Miljø og Klima i Holstebro Kommune er suppleant.

Der oprettes også Vandråd for oplandet til Ringkøbing Fjord og Limfjorden. Her får Ringkøbing-Skjern Kommune og Limfjordsrådet sekretariatsfunktionen.

Træbeskæring

Kontaktinfo

Daniel Lindvig
Biolog
Tlf.: 21836814
Mobil: 21836814
Send e-mail til ngodl@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.