Nyt Vandråd Nissum Fjord 2017

Her kan du læse om det nye Vandråd for Nissum Fjord.

Vandrådene skal rådgive kommunalbestyrelserne om kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.

Kommunalbestyrelserne i oplandet til Nissum Fjord har besluttet at Herning Kommune Kommune skal varetage sekretariatsfunktionen og mødeledelsen af Vandråd Nissum Fjord.

Vandrådsmøderne skal ledes af Jens-Bernhard Knudsen (Teknik- og Miljøudvalget, Herning Kommune) og Karsten Filsø (Udvalget for Natur, Miljø og Klima, Holstebro Kommune) som suppleant.

Der oprettes også Vandråd for oplandet til Ringkøbing Fjord og Limfjorden. Her vil sekretariatsfunktionen blive varetaget af henholdsvis Ringkøbing-Skjern Kommune og Limfjordsrådet.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning til kommuner og vandråd.

Vejledningen kan hjælpe med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner 2015-2021.

Vejledningen indgår som del af en samlet vandrådspakke, der er blevet udsendt til kommuner og vandråd.

Se hele vejledningen til kommuner og vandråd.

Opdatering af naturfaglige kriterier for afgrænsning af vandløb.

Træbeskæring

Kontaktinfo

Daniel Lindvig
Biolog
Tlf.: 21836814
Mobil: 21836814
Send e-mail til ngodl@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.