Handicaprådet

Her kan du læse om Handicaprådet i Herning Kommune. Du kan blandt andet læse hvad deres opgaver er. Du kan også se, hvem du kan kontakte.

Formålet med Handicaprådet er at udbygge kontakten mellem kommunens handicappede borgere og byrådet. Hovedopgaven er således at følge og vurdere vilkårene for personer med handicap og tage handicappolitiske initiativer.

Handicaprådets opgaver er blandt andet:

  • Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.
  • Handicaprådet kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.
  • Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.
  • Handicaprådet bør afgive en årlig beretning om sit arbejde, eller på anden måde give kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke.
  • Handicaprådet kan tage kontakt til andre handicapråd eller organisationer m.v.
  • Handicaprådet kan rette henvendelse til Det Centrale Handicapråd for at få belyst særlige temaer ud fra et landsdækkende perspektiv.
  • Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.
  • Handicaprådet skal udarbejde en arbejdsplan over de indsatsområder, som rådet vil sætte fokus på.

Det er vort ønske, at vi må blive brugt - også af dig. Derfor henvend dig trygt til rådets medlemmer, vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt, for at gøre det lidt nemmere, lidt hurtigere, lidt bedre at være handicappet her i kommunen.

Har du brug for Handicaprådet, kan du kontakte:

Bent Ole Nielsen, Spastikerforeningen (formand)
Rønne Alle 67
7451 Sunds
Tlf. 97 14 24 83
Mobil: 21 29 48 44
E-mail: bon@privat.dk

Bevægelseshandicappede:
Henrik K. Henriksen, PTU
Odinsgade 14
7400 Herning
Tlf. 23 28 05 70
E-mail: henrikkh@post.tele.dk

Kommunikationshandicappede - syn/høre/tale
Elisabeth Kjærgaard, Høreforeningen
Fenrisvej 2 A
7400 Herning
Mobil: 21 39 59 91
E-mail: efkjaergaard@gmail.com

Inge Lise Pilgaard, LEV
Vestervænget 16
6933 Kibæk
Tlf. 97 19 19 10
E-mail: inge-lise.pilgaard@kreds.lev.dk

Eva Spelling, Diabetesforeningen
Bjørneklovej 17
7400 Herning
Tlf. 97 14 96 86
Mobil: 21 12 99 58
E-mail: eva.spelling@gmail.dk

Herning Kommune:
Næstformand for Handicaprådet
Anne Marie Søe Nørgaard
Visgårdvej 3, Sinding
7400 Herning
Tlf. 97 13 63 14
Mobil: 20 37 70 55
E-mail: Byras@herning.dk

Karlo Brondbjerg
Rossinisvej 2
7400 Herning
Tlf. 40 10 50 29
E-mail: byrkb@herning.dk

Anne Marie Christensen
Skivevej 20
7451 Sunds
Tlf. 61 71 73 26
E-mail: byrac@herning.dk

Dorte West
Åparken 24
7280 Sdr. Felding
Tlf. 40 25 96 66
E-mail: byrdw@herning.dk

Erling Præstekjær
Kragsnapvej 39, Ørre
7400 Herning
Tlf. 28 79 78 03
E-mail: byrep@herning.dk

 

Kontaktinfo

Pernille Bertel
Tlf.: 96284001
Send e-mail til social@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.