Grønt Råd

Se her, hvad Grønt Råd laver, hvem der sidder i det og hvornår, vi holder møder.

Det er ikke et krav at en kommune har et Grønt Råd, men næsten alle danske kommuner har et. Det har vi også.

Grønt Råd holder møde fire gange om året.

Én gang om året deltager to udpegede politikere fra Teknik- og Miljøudvalget. For tiden er det Johannes Videbæk (V) og Erling Præstekjær (DF).

Skriv til os, hvis der er noget, du mener, vi bør drøfte i Grønt Råd.

Møder i 2017

30. november 2017

Medlemmerne

Grønt Råd består af:

 • Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
 • Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
 • Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
 • Dansk Ornitologisk Forening: Ole Olesen
 • Dansk Skovforening: John Milther
 • Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
 • Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
 • Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
 • Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
 • Herning Museum: Martin Winther Olesen
 • Herning Idrætsråd: Charles Damholt
 • Landsbykontaktudvalget: Tove Magnusson
 • Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
 • Naturstyrelsen: Poul Ravnsbæk.

Rådets formål

Formålet med Grønt Råd er at skabe lokal forankring. Vi drøfter, koordinerer og formidler ideer og projekter. Vi rådgiver også forvaltningen, Byrådet og Teknik- og Miljøudvalget. Det gør vi primært inden for området 'natur'.

Via Grønt Råd udtaler organisationerne sig om projekter, der søger tilskud fra den landsdækkende pulje Grønne Partnerskaber.

Vi behandler også forslag og projekter, der er med til at gennemføre naturpolitiklem. Vi er for eksempel udpeget som følgegruppe for Løvbakke Dyrehave.