Møde i Dialogforum på integrationsområdet

Drøftet på møde den 4. oktober 2016

På mødet blev blandt andet disse punkter behandlet:

Opdatering på ankomne flygtninge.

Landstallet er justeret fra Udlændingestyrelsen i 2016 og 2017.

For 2016 er landstallet justeret på følgende tidspunkter 1/4-15 til 12.000, den 1/12-15 til 17.000 og den 1/6-16 til mellem 9.500-13.500 flygtninge.

Den 1/8-16 er tallet igen justeret til 7.500.

For Herning er antallet nu 135 i stedet for 308 oprindeligt.

Indtil 1/10 er der i Herning Kommune modtaget 100 personer og i november måned forventes yderligere 4 personer. Der resterer 31 personer af kvoten, som gælder indtil 1/3-17.

For 2017 er landstallet fastsat til 8.500. Kvoten for Herning Kommune er 167 personer.

Som følge af justeringen bliver behovet for midlertidige modtageboliger i Herning revurderet. Flere placeringsmuligheder bliver sat på stand-by. Der er ikke købt boliger til formålet i Herning Kommune, da det i forvejen er kommunalt ejede bygninger.

Asylcentret på Beredskabsgården i Herning blev lukket den 3. oktober. Beboerne er fordelt på andre asylcentre.

Det nye kontanthjælpsloft og 225 timers reglen blev forklaret - det er meget individuelt.

En enlig på integrationsydelse modtager 6010 kr. brutto.

På Sprogskolen er der åben rådgivning med personale fra integrationsgruppen hver onsdag fra kl. 13.00 - 15.00. Der er også en cafe med frivillige, som kan rådgive, hvis der er spørgsmål af forskellig karakter.

Der opleves meget uro hos de nyankomne på grund af de økonomiske stramninger.

Integrationsgrunduddannelsen (IGU).

I Herning Kommune har vi endnu ingen på IGU.

Der er besluttet, at det er en 3 årig forsøgsordning. Målgruppen er flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge i aldersgruppen 18-40 år.

Kravet er, at personerne har haft folkeregisteradresse i mindre end 5 år i Danmark.

IGU er en 2 årig uddannelse. Uddannelsen kan være dagpengeberettiget.

Uddannelsen består af en skole-del og praktik-del.

Lovgivningen er vedtaget.

Hvordan Herning Kommune vil anvende den nye uddannelse vil der blive orienteret om på næste møde.

Kontaktinfo

Bente Jutta Hjorth
Tlf.: 96284104
Send e-mail til bicbh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.