Dialogforum på integrationsområdet

Vores dialogforum på integrationsområdet skal sikre løbende dialog om integration, herunder den gode modtagelse.

Dialogforummet erstatter det tidligere Integrationsråd.  

Vores Dialogforum på integrationsområdet består af 5-7 medlemmer, som Herning Kommune udpeger blandt ressourcestærke flygtninge og indvandrere.

Gruppen mødes 3-4 gange om året og drøfter mangeartede emner. Eksempelvis flygtningekvoter, modtageboliger, tal-dansk-cafe, virksomhedskonsulenter, reformer og familieguider. Alle medlemmer kan komme med punkter til dagsordenen. 

Dialogforums medlemmer

De udpegede medlemmer er:

  • Fatna Mounach
  • Arul Thillainadarasa
  • Hayat Belal
  • Gagendran Srisurendran
  • Zeljka Secerbegovic
  • Duuh Haji

Formand for Dialogforum er Beskæftigelses- og Integrationschef Bente Hjorth. Desuden deltager Lis Nielsen og Lotte Mikkelsen (sekretær) begge fra Herning Kommune samt Tove Engedal, leder hos Lær Dansk.

Kontaktinfo

Bente Jutta Hjorth
Tlf.: 96284104
Send e-mail til bicbh@herning.dk

Lotte Mikkelsen
Sekretær
Tlf.: 96284002
Send e-mail til social@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.