Dialogforum på integrationsområdet

Dialogforum på integrationsområdet erstatter det tidligere Integrationsråd. Medlemmerne er udpegede af Herning Kommune og der holdes møde 3-4 gange årligt.

Dialogforum på integrationsområdet består af 5-7 medlemmer, som Herning Kommune udpeger blandt ressourcestærke flygtninge og indvandrere.

De udpegede medlemmer er Fatna Mounach, Arul Thillainadarasa, Hayat Belal, Gagendran Srisurendran, Zeljka Secerbegovic og Duuh Haji.

Formand er Bente Hjorth, som er Beskæftigelses- og Integrationschef. Fra Herning Kommune deltager Lis Nielsen og Lotte Mikkelsen (sekretær).

Fra Lær Dansk deltager leder Tove Engedal.

På møderne drøftes emner af meget forskellig karakter.

I 2015 har emner som flygtningekvoter, modtageboliger, Tal dansk-cafe, virksomhedskonsulenter, den nye reform samt familieguider været på dagsordenen.

Medlemmerne kan alle komme med punkter til dagsordenen.

Dialogforum er oprettet for at sikre en løbende dialog om integration, herunder den gode modtagelse.

                        

 

Kontaktinfo

Bente Jutta Hjorth
Tlf.: 96284104
Send e-mail til bicbh@herning.dk

Lotte Mikkelsen
Sekretær
Tlf.: 96284002
Send e-mail til ssblm@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.