Opgaver, Ældrerådet er lykkedes med

- Set med formandens øjne.

Jeg bliver af og til spurgt om, hvilken betydning Ældrerådet har for ældre i Herning Kommune? 

Og til det kan jeg kun svare, at det er mit indtryk, at politikerne lytter til, hvad vi siger.

Det kan være svært at få dem til at ændre en beslutning, men er vores argumenter gode nok og økonomisk forsvarlige, så kan det faktisk lade sige gøre.

Vi lytter til de ældre og virker som bindeled imellem dem og politikerne, hvilket i hvert fald sikrer, at den ældre borgergruppe bliver hørt.

Leif Jørgensen, formand 

Opgaver , vi er lykkedes med

Pædagogiske måltider

På Ældrerådets foranledning blev ''pæ­dagogiske måltider'' genindført. Det betyder, at personalet på plejecentrene spiser sammen med beboerne på hjem met. Det var blevet fjernet for nogle år siden i en sparerunde, men det viste sig, at mange ældre fik for lidt at spise, når de sad alene med måltidet.

Derfor var det vigtigt og positivt, at de fælles måltider igen blev en del af dag­ligdagen.

Sygehuset i Gødstrup

Det vil være forkert at sige, at vi har været med til at udforme det nye super­sygehus i Gødstrup, men vi har besøgt deres testafdeling og været med til at give input til udformning af sengestuer og badeværelser.

FNs ældredag

Den 1. oktober markeres hvert år som FNs internationale ældredag. Derfor af holder vi ''Ældrerådets Temadag'', hvor vi samler 150 borgere over 60 år til en dag med underholdning og foredrag om aktuelle emner.

Kontaktinfo

Lotte Mikkelsen
Sekretær
Tlf.: 96284002
Send e-mail til social@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.