Ældrerådet

Byrådet hører Ældrerådet om forhold, der vedrører de ældre, inden der træffes beslutning.

Ældrerådet skal herudover medvirke til, at kommunens ældre orienteres om relevante kommunale initiativer. Rådet skal desuden skabe debat om ældrepolitiske spørgsmål og fremme samarbejdet mellem kommunens ældreorganisationer.

Ældrerådet kan af egen drift udtale sig og stille forslag om ethvert emne, der har betydning for de ældre i kommunen.

Ældrerådet orienterer borgerne om sin virksomhed.

Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsmyndighed. Rådet er blandt andet underlagt Forvaltningsloven og Lov om offentlighed i forvaltningen. Ældrerådets medlemmer har tavshedspligt i det omgang, det følger af lovgivningen, eller hvis tavshedspligten i enkelte sager er pålagt Ældrerådet af Herning Kommune.

Ældrerådet kan ikke behandle sager om enkelte personer eller om kommunens ansatte, med mindre sagerne er af generel eller principiel karakter.

Ældrerådets møder er ikke åbne for offentligheden.

Ældrerådets medlemmer

 • Formand Leif Jørgensen, Tømmergården 14, Sdr. Felding, tlf. 21764585
 • Næstformand Bodil Markmøller, Gl Skolevej 58, Herning
 • Peter Olesen, Ingridsvej 147 F, Lind
 • Mads Videbæk, Nørretanderupvej 30, Herning
 • Hans-Ejner Juulsen, Østvænget 81, Hodsager
 • Svend Erik Jensen, Gormsvej 23 st., Herning
 • Birde Lindholm, Tranekærvej 26, Herning
 • Hanne Østergaard, Skivevej 39, Sunds
 • Henning Mikkelsen, Torstedvej 12, Ørnhøj
 • Ruth Nørgaard, Ollingvej 37 B, Kibæk
 • Jens Henry Jensen, Vester Alle 29, Herning
 • Niels Hedegaard, Krogen 5, Lind
 • Kaj Juul, H.P. Hansensvej 17, Herning (indtrådt 1/9-16)
Gruppefoto af Herning Kommunes Ældreråd.

Kontaktinfo

Lotte Mikkelsen
Sekretær
Tlf.: 96284002
Send e-mail til social@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.