Råd i Herning Kommune

Her finder du informationer om råd og nævn i Herning Kommune.

Et råd er et organ, der består af personer, der normalt er udpeget af Herning Byråd.

Rådet er ikke en kommunal myndighed. Det er heller ikke en domstol. Rådet er en selvstændig myndighed, der træffer afgørelser. Nogen gange er rådet kun rådgivende.

Er du interesseret i at vide, hvad rådene i Herning Kommune beslutter, kan du her finde og læse dagsordner og referater fra møderne under de enkelte råds sider.

Billedet viser en gruppe voksne, der sidder omkring et bord og holder møde.