Hegn, hæk og hegnssyn

Her kan du læse om reglerne for hegn og hæk mellem boliger. Læs også, hvad du kan gøre, hvis du og din nabo kan blive enige om jeres fælles hegn.

De regler, vi beskriver her på siden, stammer fra "Lov om hegn" og gælder først og fremmest almindelige boliger. "Lov om hegn" gælder også for hegn mellem industrigrunde, eller mellem en almindelig bolig og en industrigrund. 

Læs mere om Lov om hegn hos Retsinformation.

Hegnssyn - når I ikke kan blive enige

Hvis du og din nabo ikke selv kan lave en aftale, kan I skrive til kommunen og bede om et hegnssyn. Et hegnssyn koster 1806 kr. (2017 pris). 

Send en mail om hegnssyn. 

Skriv hvem du er, og hvad du klager over.

Postadressen er:

Hegnssynssekretariatet
Rådhuset
Torvet
7400 Herning

Når du har klaget, kommer det lokale hegnssyn og ser på sagen. Hegnssynet vil prøve at få dig og din nabo til at blive enige. Hvis det ikke er muligt, er det hegnssynet, der bestemmer.

 

Fakta om hegn og hegnssyn

I 2017 koster et hegnssyn 1806 kroner. Det er som regel den, der taber sagen, der skal betale.

Hvis du ikke har råd til at betale for et hegnssyn, kan du søge om økonomisk hjælp til det hos dit lokale statsamt.

Der findes tre typer hegn:

  1. fælles hegn, som står i skel mellem to grunde.
  2. egne hegn, som står langs skel i en kortere afstand fra skel (Op til 1,75 meter fra skel).
  3. indre hegn, som ikke følger skellinjen eller som står mere end 1,75 meter fra skel. 

Et hegn kan være en hæk, et plankeværk, et raftehegn, et trådhegn eller en mur.

Det er kun fælleshegn og egne hegn, der er omfattet af Lov om hegn.

 

Et hegn kan være en hæk, et plankeværk, et raftehegn, et trådhegn eller en mur. Du og din nabo må selv bestemme, hvordan jeres hegn skal se ud. 

Du og din nabo deler udgifterne til hegnet. Både når det skal stilles op, og når det skal holdes ved lige.

Hvis I ikke kan blive enige om højden, skal hegnet mellem almindelige boliger være 1,80 meter højt.

Et fælles hegn skal stå i selve skellet og tydeligt adskille de to grunde. Hvis I er i tvivl om, hvor skellet ligger, kan der ikke laves et hegnssyn, før I har fået slået fast, hvor skellet er. Det er ikke noget, hegnssynet kan slå fast. Det kræver, at I får en landinspektør om at lave en "skelforretning". Det kan dog være temmelig dyrt.

Du og din nabo skal deles om arbejdet med det fælles hegn. Både når det skal laves, holdes ved lige og pilles ned.

Hvis det fælles hegn er en hæk, skal den normalt klippes et par gange om året.

 

Hvis du vil have dit eget hegn, skal det stå, så det ikke generer det fælles hegn. Der skal være plads til, at det fælles hegn kan holdes vil lige. 

Du skal selv betale for egne hegn. Også hvis dit hegn støder op til en vej eller et andet offentligt areal.

Du skal sikre, at dit hegn bliver holdt ved lige. Hvis dit hegn er en hæk eller andet, der kan gro, må den ikke vokse ud over veje, stier eller andre områder, der bliver brugt af andre. 

Hvis dit hegn støder op til en vej, skal du være opmærksom på, om der findes det, der hedder en "deklareret oversigtsservitut". Hvis der gør det, må hegnet ikke spærre for udsynet og oversigten ved vejkryds eller sving. Så gælder reglen om, at hegnet højst må være 1,80 meter højt.

Skriv til os, hvis du er i tvivl om, om der er knyttet en servitut til forholdene ved vejen, der hvor du bor.

Hvis hegnet er et fælles hegn, må det være lige så højt, som du og din nabo kan blive enige om.

Hvis I ikke er enige, skal hegnet være 1,8 meter højt.

Hvis hegnet er dit eget og står mere end 1,75 meter fra skel, er der tale om et "indre hegn". Et indre hegn er ikke omfattet af "Lov om hegn". Det må derfor i princippet være så højt, som du ønsker det.

Hvis du bor til leje, skal du selv holde ejendommens hegn ved lige, med mindre du har aftalt noget andet med din udlejer.

Hvis du vil klage over det hegn, der hører med til en lejet ejendom, er det din udlejer, du skal klage til. 

Hvis hegnet er et fælles hegn, skal du og din nabo naturligvis være enige, hvis det skal fjernes eller ændres.

Hvis du ikke kan blive enig med din nabo, kan du kontakte vores hegnssyn.

Hvis hegnet er dit eget, må du selvfølgelig både ændre og fjerne det.

OBS! Hvis hegnet er det eneste, der adskiller din og din nabos grund, skal du fortælle din nabo, at du ændrer eller fjerner hegnet senest en måned før, du gør det.

Hvis du vil klage over noget, der har med din nabo og jeres fælles hegn eller hæk at gøre, kan du kontakte kommunens hegnssyn.

Hvis du vil klage over en afgørelse fra hegnssynet, kan du bringe sagen for en domstol. Det skal du gøre senest fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen fra hegnssynet. Du skal lægge sag an mod den anden part i sagen - ikke mod hegnssynet. 

Hvis du vil klage over en carport, et udhus eller en anden bygning, som står i skellet ind til din nabo, skal du kontakte Teknik og Miljø.

Hvis du bor til leje og vil klage over et hegn, skal du kontakte din udlejer.

En mand er i gang med at klippe sin hæk

Kontaktinfo

Annette Nielsen
sekretær
Tlf.: 96282323
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Hegnssynsmænd

Herning Kommune har for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2017 udpeget følgende personer til hegnsynsmænd:

  • Henning Salling-Poulsen, (formand)
  • Egon Grandahl 
  • Bent Jensen