Bevillingsnævn

Byrådet i Herning Kommune har nedsat et Bevillingsnævn. Nævnet skal træffe afgørelse i sager, der efter Bevillingsloven er henlagt til byrådet.

Bevillingsnævnet udsteder alkoholbevillinger. Og de godkender ansøgninger om fornyelse af alkoholbevillinger. De godkender også bestyrere.

Nævnet består af seks medlemmer. De er udpeget af Byrådet og Politidirektøren, der efter loven er fast medlem af nævnet.

I Herning Kommune har Bevillingsnævnet følgende sammensætning.

  • Gitte Hornshøj, (V).
  • Arne Ladegaard, (V) - formand.
  • Natascha Joof, (V).
  • Kurt Olesen, (Ø).
  • Line Hillerup (B).
  • Kasper Ravn Fredensborg (UP).
  • Politidirektør Jens Kaasgaard.
Bartender hælder is i mojito (drink)

Kontaktinfo

Annette Nielsen
sekretær
Tlf.: 96282323
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.