Anne Marie Søe Nørgaard, V

Her finder du info om Anne Marie Søe Nørgaard, som sidder i Byrådet for partiet Venstre.

Anne Marie Soee Noergaard

Uddannelse/erhverv

  • Landmand

Politiske tillidshverv

  • Formand for Social- og sundhedsudvalget
  • Medlem af Teknik- og miljøudvalget
  • Medlem af Forebyggelsesudvalget

Andre tillidshverv

  • Medlem af Bytoften Bo- og Aktivitetscenter, Tjørring, bestyrelsen
  • Medlem af Danske Diakonhjem, repræsentantskabet
  • Medlem af Vandoplandsstyregruppen Ringkøbing Fjord
  • Medlem af Vandoplandsstyregruppen Nissum Fjord

Kontaktinfo

Anne Marie Søe Nørgaard
Formand Social- og Sundhedsudvalget
Visgårdvej 3
Sinding
7400 Herning
Mobil: 20377055
Send e-mail til byras@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.