Anders Madsen

Her finder du info om Anders Madsen, som sidder i Byrådet for partiet Venstre.

Anders Madsen

Uddannelse/erhverv

  • Selvstændig erhvervsdrivende med værksted og bilhandel.
  • Videregående uddannelse som maskintekniker.
  • 19 år i Beredskabsstyrelsen som befalingsmand, de sidste 8 år i Herning som Beredskabsmester.
  • Udlært automekaniker.

Politiske tillidshverv

  • Medlem af Byplanudvalget.
  • Medlem af Landsbykontaktudvalget (formand).

Andre tillidshverv

  • Medlem af Herning Vand, bestyrelsen

Vederlagsgivende bestyrelsesposter

Herning Kommune har pligt til at offentliggøre vederlag, som byrådsmedlemmer modtager, jfr. Kommunestyrelseslovens § 16e.

Oplysningspligten gælder for poster, hvortil der er sket udpegning af Herning Byråd eller KL.

Beløb modtaget i 2017
Poster Beløb
Herning Vand 20.000 kr.

Kontaktinfo

Anders Madsen
Byrådsmedlem
Arnborgvej 14
Fasterholt
7330 Brande
Mobil: 20278817
Send e-mail til byram@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.